Annenhver klager får medhold

Fylkesmannen mener den kommunale byggesaksbehandlingen kan bli bedre.

AVBILDET: Venke Moe (Foto: Kristiansand kommune)

Statistikk fra Fylkesmannen i Vest-Agder  viser at halvparten av klagene som gjelder plan- og bygningsloven får medhold. Elin Saltrøe, spesialrådgiver hos Fylkesmannen, synes det er viktig at folk har det de har krav på.

– Det tar mye tid og ressurser å behandle klager som kommer hit. Fylkesmannen har et veiledningsansvar overfor kommunene, har møter med dem og skal sørge for at saksbehandlingen går så riktig som mulig, forteller Saltrøe.

Felles ansvar

Fylkesmannens tall for Kristiansand kommune viser at det ble sendt inn 64 klager i 2013. Dette førte til at  Fylkesmannen opphevet  16 av de kommunale vedtakene. Fem andre vedtak ble omgjort.

Plan- og bygningssjef i Kristiansand, Venke Moe, er enig om at de har  et forbedringspotensiale.

– Fylkesmannen, politikerne og vi i kommunen har alle forbedringspotensiale, sier Moe til Sørnett.
Hun sier allikavel at de ansatte på kommunene har gjort en formidabel jobb.

Ulikt syn på skjønn

– Vi ønsker å bli bedre på noen av sakene, men føler det flere grunner til at klagene er som de er, sier Moe. Mangel på grunnlag for dispensasjon fra de som klager og ulikt syn på skjønnet mellom Fylkesmannen og kommunen er to eksempler hun trekker fram.

– Det er ikke en part som gjør feil. Noen saker krever forbedring i kommunen, mens i andre saker kan dette ligge på Fylkesmannen, avslutter Moe.