Erna møtte framtiden

Elever og lærere fikk tirsdag storfint besøk av statsminister Erna Solberg.

Her sitter statsminister Erna Solberg sammen med elevrådsrepresentanter, lærere og rektoren ved Grim skole. Foto: Cecilie Engh

 

Mens januarmørket fortsatt ligger tungt over Kristiansand, dukket statsminister Erna Solberg opp på Grim skole. Det store snøfallet de siste dagene gjør at hun må forsere både brøytekanter og islagte fortau på vei inn til ungdomskolen like nord for Kristiansand sentrum. Hun hilste på lærere som hadde kledd godt på seg utenfor skolen, men selv hadde statsministeren bare på seg en tynn blazer. Vel inne i skolebygningen henvender Erna Solberg seg i resepsjonen hvor en av elevene har dresset seg opp og hilser pent på statsministeren. Skolens rektor, Leif Otto Torjusen, tar imot Erna Solberg og fører henne inn til personalrommet, der både lærere og elevrådsrepresentanter venter på henne.

 

– Det var lokalpolitikerne våre som sa at dette var en god skole å besøke fordi de både visste om utfordringene, men også noe av det arbeidet som Kristiansand kommune og skolen selv jobber med, sier Solberg.

Erna Solberg besøker mange skoler for tiden og syns det er viktig å få vite hvordan virkeligheten er.

– Jeg har lyst til å høre hvilket syn elevene og lærerne har på skolehverdagen, for det er med å forme hvordan vi skal lage skolepolitikken fremover, sier statsministeren til Sørnett.

Vemund Fladstad og Azra Hadzic er elevrådsrepresentanter og fikk møte Erna Solberg. Foto: Cecilie Engh

 

Møtte elevrådsrepresentanter

Vemund Fladstad og Azra Hadzic er elevrådsrepresentanter og fikk presentere arbeidet de gjør på skolen.

– Vi fikk vise henne hvilke resultater vi har hatt og fikk fortelle om de forskjellige programmene vi tilbyr her på skolen, sier Hadzic.

Tidligere har skolen hatt noen utfordringer med tanke på mobbing, vold og politibesøk.

– Jeg tror hun fikk et godt inntrykk av skolen. De utfordringene som vi har hatt, har vi taklet på en god måte, sier Fladstad.

 

 

Leif Otto Torjusen, rektor ved Grim skole. Foto: Cecilie Engh

Velkvalifiserte lærere

Leif Otto Torjusen, rektor ved Grim skole, presiserte fremfor statsministeren at skolen har velkvalifiserte lærere.

– Erna Solberg var opptatt av å høre hvordan vi driver denne skolen. Regjeringen satser mye på videreutviklingen av lærere og det er vi veldig glade for, men utfordringen er å ha nok folk til å gjøre jobben, sier Torjusen.

 

Statsministeren mener at veien nedenfra og opp, er veien å gå. Regjeringen skal satse på hele løpet, fra barnehager, til bedre lærere på skolen og gjøre det bedre for yrkesfaglige.