81 Kristiansands-elever blir mobbet

    Landsdekkende undersøkelse kartlegger læring og trivsel i skolen

    20. januar ble resultatene fra elevundersøkelsen presentert, og nå står utfordringer klare for hva skolene i Kristiansand må jobbe med. Over 400 000 elever har deltatt på undersøkelsen. Det er elever fra 5. klasse og helt fram til 3.vgs som har deltatt, der de har mulighet til å ytre sin mening om læring og trivsel på skolen.

    Et av hovedproblemene er at det fortsatt er en del mobbing på skolen. Under kan du se resultatene fra Kristiansandskolen Dvergsnes skole sammenlignet med resten av skolene i Kristiansand.

    Her er resultatene