Posebyen tømmes for snø

Maskinfører Arvid Høyåsen i Kristiansand Ingeniørvesen leder arbeidet med å fjerne snøen fra gatene i Posebyen. Om lag 3000 kubikk med snø blir i løpet av dagen dumpet i havet.

Freser snø: Snøen freses vekk fra gatene i Posebyen. Foto: Eirik Haugen.

– Per nå har vi fem lastebiler i arbeid. I tillegg har vi denne store fresemaskinen i gang som effektivt fyller lastebilene med snø. Det blir det nok mange lass per lastebil for å få bort snøen. I løpet av dagen antar jeg at vi har fjernet om lag 3000 kubikk med snø, sier Høyåsen.

Mye snø: Mye snø foran husene i Posebyen. Foto: Eirik Haugen

Godt å få bort snøen

Måker snø: Elisabeth Diana Krag. Foto: Eirik Haugen.

Posebyenbeboer Elisabeth Diana Krag syntes det er godt at snøen blir fjernet fra gatene. Når Sørnett tar en prat med henne er hun i full gang med å måke foran huset sitt.

– Det er godt å få bort snøen fra gatene. Jeg skulle bare ønske de også kunne fjerne kantene som blir etterlatt utenfor husene, men det blir kanskje gjort senere. Kommunen sa jo at snøen skulle ryddes bort, så da håper jeg at også disse kantene blir fjernet, forteller Krag.

Dumpes i havet

Høyåsen avslører også at de store snømengdene som fjernes fra Posebyen blir dumpet i havet.

– Etter at vi har fylt opp lastebilene med freseren blir snøen fraktet videre bort til Tangen og deretter dumpet i elva, forteller Høyåsen.

Rommer mye

Hvor mye snø en lastebil kan få med seg avhenger av størrelsen på kjøretøyet.

– De største lastebilene kan ta 22 kubikk snø, mens de minste kun tar 13. I snitt tar vi med oss 18 kubikk med snø per lass, forklarer maskinføreren.

Maskinfører: Arvid Høyåsen i Kristiansand Ingeniørvesen. Foto: Eirik Haugen.

Få hindringer

Før opprydningsarbeidet av snø i Posebyen startet fikk alle beboerne i Posebyen en sms med varsel om oppryddingen av snø i gatene. I denne meldingen fikk de også beskjed om å fjerne bilene sine. Høyåsen syntes folk har vært flinke til å følge dette påbudet.

– Stort sett er hindringene vi møter i arbeidet biler som ikke blir flyttet og søppeldunker, men jeg syntes folk har vært flinke til å følge varslingen, avslutter Høyåsen.