Satsing ved Kristiansand folkebibliotek

I mars 2014 skal en ny IKT- lab med nye pc-er og nettbrett være på plass ved Kristiansand folkebibliotek.

Kristiansand folkebibliotek: Her skal ny IKT-lab. være på plass i mars 2014. Foto: Henrik Samuel Hansen

Kristiansand folkebibliotek: Biblioteksjef Anne Kristin Undlien. Her i voksenavdelingen i biblioteket. Foto: Henrik Samuel Hansen

– Dette blir et IKT-verksted med seks pc-er og mye teknisk utstyr, forteller biblioteksjef Anne Kristin Undlien ved Kristiansand folkebibliotek.

Hun bekrefter at hensikten er å bidra til å tette det «digitale gapet» i samfunnet, og til at alle kan få et greit forhold til digitale løsninger.

Midlene til prosjektet kommer fra det tidligere Fornyingsdepartementet og beløper seg til kr. 900.000,-.

– Selv om beløpet er et engangsbeløp, er målet at avdelingen skal bestå. De besøkende vil kunne bruke verkstedet selvstendig eller be om hjelp. To av datamaskinene skal også ha et avansert billedredigeringsprogram, sier hun.

IKT-laben skal stå ferdig til innvielse i mars 2014.

Personellet ved verkstedet vil i år bestå av faste ansatte og studenter fra Universitetet i Agder.

I tillegg har Kristiansand folkebibliotek fått bevilget 4,5 millioner kroner fra Stiftelsen for store kulturanlegg og seks millioner kroner fra Kristiansand kommune. Midlene fra stiftelsen kommer i 2015, mens midlene fra kommunen kommer i 2016.

– Dette er midler til oppgraderinger med faglig hensyn. Eksempler kan være utvidelse av barneavdeling, eller oppgradering av de besøkendes arbeidsplasser, forteller Undlien til Sørnett.