Si «hei» – mot mobbing

Presteheia skole arrangerer en ''Si hei''-kampanje, for at alle elevene skal føle seg sett.

 

Johanne Regine Svendsberget og Jørgen Myrhe fra elevrådet. Foto: Silje Halvorsen

 

Mandag arrangerte Presteheia skole en »Si hei»-kampanje mot mobbing. Målet er at flere skal føle seg sett, ved å oppmuntre elevene til å hilse på hverandre når de møtes.

 

Elevrådet jobber mot ekskludering
Johanne Regine Svendsberget og Jørgen Myrhe sitter i elevrådet på Prestheia skole. Begge synes skolens tiltak mot mobbing er bra, og at flere burde si »hei».

– Det er mange som ikke hilser, så vi vil at folk skal si »hei» oftere, forklarer Johanne Regine Svendsberget.

Hun og de andre elevrådsrepresentantene jobber med å skape et godt miljø på skolen. I denne kampanjen blir det fokusert på hvor viktig det er å bli sett, samt konsekvensen av å ikke bli sett.

– Vi gjør dette for at alle skal føle seg inkludert. Jeg synes det er høflig å si »hei».  Mange tenker ikke over at de ikke hilser, så det er lurt å få folk til å legge merke til det, forklarer hun.

Jørgen Myrhe er enig.
– Vi vil ha null mobbing. Det er første gang vi gjør dette, men vi skal nok ha flere kampanjer i løpet av året, sier han. De kan fortelle at de aller fleste engasjerer seg i saken.
– Elevrådet går rundt med plakater for å stoppe mobbing. Det er bra jobba. De fleste på skolen synes det er gøy, sier Myrhe.

 

Fredrik Haugland Berge. Foto: Silje Halvorsen

Engasjerte i skolegården
Når vi spør elevene i skolegården om hva de synes om prosjektet, roper mange at de synes det er fint. De virker positive til opplegget med å hilse på hverandre.

 

– Det er bra for de som blir mobbet. Jeg synes alle skal være med, og ingen bør stå alene, sier Fredrik Hugland Berge.

 

Julie Solberg. Foto: Silje Halvorsen

De andre kameratene nikker. Julie Solberg synes det er bra å kjempe mot mobbing.

– Jeg synes det er veldig fint, sier hun.

 

Rektor er fornøyd
Rektor, Venke Krogstad Nome, vil alltid jobbe mot mobbing.

– »Kick offen» var flott, smiler Nome. Hun forteller at deres nullvisjon mot mobbing er et kontinuerlig arbeid.

– Vi vil jobbe med vennskap og tenke mer over hva det betyr å si »hei». Det handler om å se hverandre, og å se andres følelser,

Venke Krogstad Nome. Foto: Silje Halvorsen

forklarer hun.

Mye av det elevene lærer på barneskolen, tar de med seg videre, mener Nome.
– Denne kampanjen varer i fjorten dager, men vi vil prøve å legge grunnlaget for holdninge ut livet, legger hun til.

 

Foreldrene var med fra starten
Wenche Karlsrud Berg er skolens sosialleder, og har jobbet med dette prosjektet i samarbeid med rektor, lærere, ansatte, styret, elevråd, foreldre og SFO.

Wenche Karlsrud Berg. Foto: Silje Halvorsen

– Det som er spesielt er at foreldregruppa er engasjert i dette. Det begynte med at noen av dem hadde observert at barna ikke sa »hei» til medelevene på skoleveien. Nå står mange foreldre langs skoleveien for å følge med og prate med elevene, noe som er utrolig bra, forteller hun.
-Alle parter står sammen, sier Berg.

»Si hei»-dagene varer i to uker, men skolen har flere tiltak mot mobbing. Blant annet lar de ulike alderstrinn gå sammen, og dessuten arrangeres »vennegrupper» der elevene besøker hverandre hjemme.
– Det er ikke mye mobbing, men det forekommer. Derfor er det viktig å ha fokus på det hele tiden. Den daglige innsatsen er den viktigste, forklarer hun.

 

Ikke nok med »Si hei»-dagene og vennegrupper, men lærerne har også laget en sang som skal minne dem på budskapet hver dag.

 

Si Hei!-rap
:/ Jeg sier hei – når jeg treffer deg
i skolegården eller på vår skolevei :/:
Og møtes vi et annet sted
På kino eller i en butikk
Så nøyer jeg meg ikke med
Å bare sende deg et blikk
:/: Nei – jeg sier hei! :/:

av Elin Nygård