– Skolene gjør ikke jobben sin, mener messesjefen

Flere skoler velger å ikke sende elevene sine til utdanningsmessa i Gimlehallen. Synd, mener prosjektansvarlig Eivind Alstad.

Mange var innom utdanningsmessen i Gimlehallen. Foto: Silje Halvorsen

 

Eivind Alstad er prosjektansvarlig for utdanningsmessa i Gimlehallen. Han mener det er synd at enkelte skoler ikke legger til rette for at elevene skal komme på arrangementet.
– Jeg vet at flere elever skulker for å komme. Skolen gjør ikke jobben sin, sier han.

Alstad er overbevist om at arrangementet er hjelpsomt når elevene skal orientere seg om de ulike mulighetene. Han kan blant annet vise til en undersøkelse utført av Norfakta, der åtte av ti elever svarte at besøket til utdanningsmessa påvirker deres valg av studie.

– I følge en Norfaktaundersøkelse gjennomført blant 5000 besøkende er dette det tiltaket som elevene selv velger hvis de blir lyttet til, sier Alstad. Foto: Silje Halvorsen

 

Seks skoler i Agder kommer ikke
Hverken Vågsbygd videregående skole, Tvedestrand og Åmli videregående skole, eller Setesdal videregående skole, avdeling Valle, kommer til messa i Gimlehallen.

Øvrebø videregående skole, Kristiansand Katedralskole Gimle og Setesdal videregående, avdeling Hovden, organiserer heller ikke noe opplegg, men forteller elevene at de kan gå i fritimene, eller reise på egenhånd.

 

Tror ikke elevene vil
Rektor Line Marie Poppe ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, tror ikke at elevene har sterke ønsker om å dra.
– Jeg følte at de ikke var så «keene» på de store messene, så vi drar ikke lengre. Vi satser heller på å ha vår egen messe på skolen, med forskjellige aktører, forteller Poppe.

Elevene kan få fri en dag, om de ønsker å dra på eget initiativ.
– Hvis elevene vil besøke en utdanningsmesse, kan de avspasere i en dag. Da må de arrangere reise selv, avslutter hun.

Dette synes ikke Alstad er et godt nok argument for ikke å organisere et opplegg.

– Videregående skole er obligatorisk fordi enkelte elever ennå ikke er modne nok til å se viktigheten av å stille til timene i fag de for eksempel ikke liker. Samme argumentasjonen kan en bruke for at skolene bør gjøre det obligatorisk for elevene å innhente den informasjonen som trengs for å gjøre et av livets viktige valg, sier han.

 

Ikke opplevd utdanningsmesse
Da vi spurte noen av elevene ved Tvedestrand og Åmli videregående skole gav flere uttrykk for at de ikke visste så mye om utdanningsmessene, da de aldri har opplevd det selv.

Hva synes du om at skolen din ikke reiser på utdanningsmesse?


– Jeg har egentlig ikke tenkt så mye over det. Vi har hatt besøk av noen skoler og universiteter her på skolen, det var veldig greit, sier Eva Ellingsen, avgangselev ved Tvedestrand og Åmli videregående skole.

– Det hadde vært greit å reise på utdanningsmessen i Kristiansand for å få enda mer informasjon, sier hun.

 

For mye tid
Heller ikke Vågsbygd videregående skole deltar. Assisterende rektor Ove Sandvik mener at mange ikke ville brukt dagen skikkelig.
–  Jeg tror at flere ville tatt det som en fridag. Dessuten går det for mye tid på en slik dag, sier Sandvik.

Han mener elevene kan bruke fritiden til å orientere seg om studievalg, og heller besøke UiA på deres »åpen dag».
– Jeg tror heller ikke det er noe særlig påtrykk fra elevene om å gå, forteller han.

Alstad mener at det er skolene sitt ansvar å forberede elevene på hvilke valg og muligheter de har.

– Skolen har helt klart et ansvar for å forberede eleven på de viktige valgene som skal tas i forhold til videre studier. Hvis skoleledelsen tror elevene ville ta det som en fridag er det bare å føre fravær for de som ikke stiller på messa, slik andre ansvarlige skoler gjør, sier han.

Assisterende rektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle, Gunnar Bech, mener at elevene ikke trenger en hel dag for å gå på utdanningsmesse.
– Vi ligger rett ved Gimlehallen, så elevene har mulighet til å ta turen innom messen i fritimer og midttimer. De disponerer tiden og velger selv når de vil gå, sier han.

Skolene gjør ikke gjør sin mener Alstad.

– Messen er kun åpen på dagtid, så at elevene bare kan dra selv er nok en håpløs unnskyldning enkelte skoler bruker for ikke å gjøre jobben sin, sier han.

 

Lang reisevei 

Berit Follerås er rådgiver ved Setesdal videregående skole, avdeling Hovden. Hun sier at den lange reisen er en av grunnene til at de ikke drar på utdanningsmessen.

– Vi har veldig lang reisevei, hele 21 mil. Det er grunnen til at vi ikke arrangerer et obligatorisk opplegg. Men elevene kan få fri, så de har mulighet til å reise på egenhånd, sier hun.