Får millionerstatning etter syv år

Får 10,5 millioner kroner i erstatning.

Illustrasjonsfoto fra Statens Vegvesen.

Bent Thønessen ble erklært 100 prosent ufør etter en stygg trafikkulykke i 2006. Ulykken medførte blant annet nakkebrudd, ansiktskader og hukommelsetap. Thønessen er nå tilkjent 10,5 millioner kroner ifølge NRK Sørlandet. Dette dekker blant annet utgifter til pleie og tapt inntekt.

Kona, Linda Thønessen har flere ganger angrepet forsikringsselskspet, Trygg-Hansa försäkring for å trenere saken.

Summen i dommen fra Agder lagmannsrett er flere millioner lavere enn det opprinnelige kravet på 14 millioner kroner, men Tønnesen har fått medhold på alle poster av betydning ifølge NRK Sørlandet.