UiA-studenter får lettere jobb

Nyutdannede UiA-studenter kommer raskere i jobb enn dem som ble uteksaminert i 2010.

UiA og TNS Gallup har samarbeidet om en undersøkelse som blant annet viser av flere avgangsstudenter får jobb tidlig etter endt studietid. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Universitetet i Agder har i samarbeid med TNS Gallup presentert en undersøkelse som viser at omtrent 90 prosent av avgangsstudentene ved UiA i 2013 kom i arbeid innen fire måneder etter studieslutt. En lignende undersøkelse ble publisert i 2010 hvor det kom fram at kun 76 prosent av avgangstudentene var i arbeid etter fire måneder. Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Ole Magnussen Rydje mener dette er gode nyheter.

– Vi er glade for at tallet er såpass høyt og vi er heldig at arbeidsmarkedet er såpass godt slik at man får jobb etter endt studie, uttaler Rydje til Sørnett. Han kan også bekrefte at tallene i undersøkelsen ligger likt med landsnittet.

Ole Magnussen Rydje er godt fornøyd med tallene i den ferske undersøkelsen. (Foto: www.student.no)

Rydje er veldig fornøyd med økningen siden 2010, men mener at tallet kan bli enda høyere.

I følge Rydje kan både utdanningsinstitusjonene, næringslivet og studentene selv bli bedre orientert om arbeidsmarkedet.

– Mange vet for lite om hvilke muligheter man har og hva slags studier som er relevante for hvilke yrker.

Merethe Westberg Cummings mener det er flere årsaker til at avgansgstudenter får jobb tidligere nå enn i 2010. (Foto: www.uiakarriere.wordpress.com)

Flere årsaker til økning

Merethe Westberg Cummings jobber i formidlingsavdelingen ved Uia og er prosjektleder for undersøkelsen. Hun mener det er flere årsaker til at flere studenter kommer tidligere i jobb nå enn i 2010.

– I 2010 var man midt oppe i finanskrisen og arbeidsmarkedet var ustabilt, sier Westberg Cummings.

Hun forklarer at arbeidsmarkedet har stabilisert seg siden 2010 og at det nå er lettere for avgangsstudenter å få jobb tidlig etter endt studie. Westberg Cummings forteller også at det kan være andre årsaker til oppgangen.

– Vi har inntrykk av at flere studenter søker tidligere på jobb. Mange har allerede en deltidsjobb når de går ut av studiet og mange søker på relevante sommerjobber hvor det er mulig å få fast jobb seinere.

Westberg Cummings mener også at en del yrkesgrupper er blitt flinkere på rekruttering.

Silje Hansen (t.v.) og Kristine Haukenes er ikke bekymret for jobbframtiden. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Ikke bekymret for jobb

Silje Hansen og Kristine Haukenes er blant årets avgangsstudentene på lærerutdanningen ved UiA. De forteller at de ikke er bekymret for å få arbeid etter endt studie.

– Det kan være vanskelig å få jobb som lærer i Kristiansand, men hvis en ikke er opptatt av hvor man havner så får man garantert jobb, forklarer Hansen.

De to studentene har enda ikke undersøkt mye på egne arbeidsmuligheter til høsten, men forteller at det blir arrangert en arbeidslivsdag for lærerstudentene torsdag 13. februar. Der får de møte mange lokale skoler og de får et innblikk i hvilke muligheter de har for framtidig arbeid.

–  Arbeidslivsdagen er veldig nyttig for å få informasjon om det lokale arbeidsmarkedet. I tillegg kan man få tips og råd om jobbsøknadsprosessen, forteller Haukenes.

Etter arbeidslivsdagen så skal studentene begynne å se mer aktivt etter ledige stillinger så de kan sikre seg jobb så tidlig som mulig.