Uke for skeptikere på UiA

Skepsisuga arrangeres i år for første gang ved Universitet i Agder (UiA).

Skepsisuga arrangeres ved UiA i Kristiansand. (Foto: Victor Winsjansen)

 

– Skepsisuga er kort sagt ei uke hvor vi ønsker å gi folk muligheten til å utforske kristen tro, men med den kritiske sansen i behold, sier Elizabeth Severinsen (bildet), ansvarlig for uka og trainee i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS).

Elizabeth Severinsen. (Foto: Privat)

10.-13. mars arrangeres Skepsisuga for første gang ved UiA, campus Kristiansand. Liknende aksjonsuker har blitt arrangert tidligere ved studiesteder flere steder i landet, men det er altså første gang en sånn uke arrangeres i Kristiansand.

– Vi hadde «Mission Week» i fjor, som var noe liknende som Skepsisuga, men i mindre skala, forteller Severinsen.

Arrangør av Skepsisuga er Kristiansand Studentlag (en del av NKSS, journ. anm.), og det er foruten Severinsen flere frivillige som står for selve utførelsen av uka.

 

Utdrag av program

Mandag 10. mars
  • Kl. 14.15: "Skeptisk til Gud", debatt
  • Kl. 19.00: "Er Gud skeptisk til sex?", tale
  • Kl. 21.00: Konsert med Seek
Tirsdag 11. mars
  • Kl. 12.15: "Skeptisk til Bibelen", seminar
  • Kl. 14.15: "Skeptisk til Guds godhet", seminar
  • Kl. 19.00: "Livets X-faktor", tale
Onsdag 12. mars
  • NKSS feirer 90 år, ikke noe program
Torsdag 13. mars
  • Kl. 12.15: "Skeptisk til absolutte sannheter", seminar
  • Kl. 14.15: "Grill en kristen", spørsmålstime
  • Kl. 19.00: "År 2014 etter Kristus", tale
Diskuterer Gud

Programmet for Skepsisuga består hovedsakelig av flere seminarer rundt ulike problemstillinger knyttet til kristen tro. Ellers vil blant annet filosof og medlem i Human-Etisk Forbund, Stein Rafoss, debattere rundt temaet «Guds eksistens» mot den svenske teologen og forfatteren Stefan Gustavsson. Gustavsson vil i tillegg sammen med Emily Burgess og Tom Welton fra England være hovedtalere under Skepsisuga.

Bandet Seek vil holde konsert på slutten av åpningsdagen.

 

Gratis

Alt som skjer i løpet av arrangementet vil være gratis.

– Man vil få gratis lunsj, sier Severinsen, og forklarer at dette vil være i forbindelse med såkalte lunsjseminarer.

Skepsisuga er hovedsakelig retta mot studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Kristiansområdet, og særlig de med skeptiske holdninger i forhold til kristen tro.