Dyreparken følger avlsprogram

Dyreparken i Kristiansand ville heller ikke ha spart sjiraffen Marius' liv, om de var i samme situasjon som Dyreparken i København.

Sjiraff fra Kristiansand Dyrepark (foto: Isabell Gjesdal)

– Innavl er ikke et stort problem, og det er på grunn av disse programmene som vi følger, sier veterinær for Dyreparken i Kristiansand, Rolf Arne Ølberg. Han forklarer at situasjonen med sjiraffen Marius er en litt annen enn den media har skapt.

– Marius ble avlivet for å unngå innavl. Hadde den fortsatt å gå sammen med moren sin ville de fått innavl hos sjiraffene. Den ble altså ikke avlivet for å mate løvene slik som mange tror.

Ølberg legger til at om sjiraffen Marius hadde vært for eksempel en hjort, er det ingen som ville reagert på samme måte. – Dyr skaper følelser, og en sjiraff er sjelden og eksotisk for oss. Hjorten som vi har i skogene våre ville ingen brydd seg om, hevder han.

Veterinær Rolf Arne mater sjiraffen Melvin. (foto: Isabell Gjesdal)

I Europa er det opp mot 3000 dyreparker, og 345 av disse er medlem av organisasjonen EAZA. Som en del av denne organisasjonen følger parkene et avlsprogram for å hindre innavl hos dyrene. Dyreparkene har kunnskap om stamtavlene til hvert enkelt dyr som blir satt sammen for å formere seg, slik at de kan unngå å få dyr med samme gener.

For parkene som er medlem av EAZA er det viktig å ha et godt samarbeid. Hvis en park har for mange dyr av en rase og vil unngå innavl, prøver man å omplassere dyret til en annen park.

Hvis dette ikke lar seg gjøre på grunn av plassmangel eller et maks antall dyr, vil dyret bli avlivet. Dette gjøres istedenfor å sende det til en park som ikke er medlem av EAZA og avlsprogrammene da disse parkene ikke har samme retningslinjer for dyrene.

Rolf Arne Ølberg i Kristiansand Dyrepark forklarer at det så klart er siste utvei å avlive et dyr, men at de hadde gjort det samme om de var i samme situasjon.

Parkene mener det er bedre å vite at dyret har hatt et bra liv hos dem og at det endte der, enn å sende dyret til en park hvor de ikke aner noen om forholdene.

EAZA

  • Europeisk dyrepark forening
  • Dannet i 1992
  • 345 institusjoner i 41 land
  • Sørger for at medlemsdyrehager og akvarier opprettholder høyeste standard for omsorg og avl for de artene de holder.
 

For dyreparkene er det viktig å ha dyr som har stor genvariasjon, og det er derfor viktig for dem å unngå innavl. – Parkene må ha dyr som er sunne og bærekraftig, slik at det skal være mulig å føre dem tilbake til naturen igjen om det trengs. Dette er så klart en lang prosess, og dette går gjerne gjennom to til tre kull, forklarer veterinær Ølberg.