Ordførerkrangel om kommunesammenslåing

Ordfører Torhild Bransdal i Vennesla (KrF) og Janne F. Kristoffersen (H) i Lindesnes er rykende uenige om behovet for å slå sammen kommuner.

 

Fakta

Forrige gang det var forslag om endringer i kommunestrukturen her i landet, var på 50 tallet, og det kom nye kommuner på 60 tallet. Siden den gang har det skjedd store endringer på denne fronten. Det er flere faktorer som tas med når et stortings-utvalg skal gå igjennom et slikt forslag. Ting som befolkningstall, fagmiljø og den økonomiske situasjonen til hver enkelt kommune spiller alle en rolle i vurderingene.

I et innlegg på sin Facebook-side gjør ordfører Bransdal det klart at hun ikke er overbegeistret for tanken om at hennes kommune skal slås sammen med noen av nabokommunene.

– Ser at kommunal- og moderniseringsminister sier at kommunesammenslåinger er svaret, men hva er spørsmålet, spør hun retorisk. Innlegget utløste en heftig debatt på Facebook. Blant dem som reagerte, var Lindesnes-ordføreren Janne F. Kristofferesen.

 

 

 

 

– Det er jo opplagt at en kommunesammenslåing må til, sier Kristoffersen.

Ordfører i Lindesnes, Janne F. Kristoffersen
FOTO: Kjetil Jøssang, Fotominner.net

 

Lindesnes-ordføreren sier at det er allerede, og har lenge vært, mye som skjer på tvers av alle de små kommunene. Skole, idrett og kulturaktører samarbeider på tvers av kommunegrensene.

 

– Selv har jeg barn som går på skole i nabokommunen, opplyser Kristoffersen.

En kommunesammenslåing vil være med å styrke de eventuelle involverte kommunene, og hjelpe de som ikke allerede har den tilgang på tjenester som en storkommune gjerne har. Kristoffersen mener Lindesnes, som er en kommune med knappe 5000 innbyggere, vil nyte godt av en sammenslåing, og ser frem til den dagen det skulle skje.

 

Skaper debatt på Facebook

I debatten på Facebook går ord som effektivisering, fylkeskommunene og byråkrati igjen.

 

Noe av det Bransdal uttrykker sin bekymring for i kommentarfeltet, er at dette vil utarme og ta knekken på fylkeskommunen.

Kan ta lærdom fra våre naboer

– Det er ikke særlig lenge siden både Sverige og Danmark hadde tilsvarende sammenslåinger. Dette var under finanskrisen, og i og med at de klarte å gjennomføre det på en god måte, sier Kristoffersen at her kan vi nordmenn ta lærdom fra våre naboland. Med dette tenker hun både på hvordan det er blitt gjennomført, men også måten de fikk med seg de som var usikre av folket til å si ja til endringen.

 

– Nordmenn er jo generelt redde for endring. Så er det jo slik at man ser gjerne ikke det gode ved en endring før den har funnet sted, påpeker Kristoffersen.

 

Ingen kommentar: Ut over det Torhild Bransdal har skrevet i sin Facebook-debatt, ønsker hun ikke å si noe mer om hva hun mener om kommunesammenslåing.