Semesterprosjekt: Norske barn og unge spiller mer innebandy.

Innebandy er en sport vi forbinder med noe vi gjorde i gymtimen. Nå viser det seg at det er flere og flere barn og unge som også vil satse på sporten.

Interessen øker for innebandy og Agder er det fylket med mest fremgang det siste året. (Foto: Svein Kristian Larsen)

I 1993 ble det arrangert bandy VM i vikingskipet på Hamar. Norge tok overraskende en bronsemedalje dette året. Forhåpningene om en økning av medlemmer med innebandy lisens var tilstede. Det ble en liten økning og i 1998 var det cirka 4000 spillere med lisens. Ved årtusenskiftet stabiliserte det seg.

– I 2003 ble det startet et forsøk på å rekruttere nye spillere til innebandy, og det ble derfor ansatt utviklingskonsulenter i deler av landet, forteller leder i utviklingsavdeling for innebandy, Eivind Tysdal.

Etter dette økte lisenstallet for innebandy betraktelig og passerte over 6 000 spillere. I dag ligger tallet på over 7 000 spillere.

Store forskjeller på landsdelene

Det er ingen overraskelse at Oslo og Akershus har flest aktive innebandyspillere, men teller vi opp antall aktive i forhold til befolkning er det Hordaland og Bergensområdet som har flest aktive. Agder er et av fylkene med fremgang i rekrutteringene og får skryt av Tysdal.

– Agder har gjort det veldig bra.

Klubbleder i Vågsbygd innebandyklubb, Trine Olafsrud, kunne fortelle at Agder har det siste året vært det fylket med mest fremgang i rekrutteringen i innebandy. Hun forteller også at det er naturlige grunner for at Østlandet er så store innenfor innebandy.

– På Østlandet har de drevet med innebandy mye lengre enn i Agder. Her i Agder er det ganske nytt.

To av fylkene som ikke gjør det så bra på rekrutteringen er Telemark og Møre og Romsdal. Neste oppgave for Norges bandyforbund er å få i gang rekruttering i Nordland, Troms og Finnmark. Eivind Tysland innrømmer derimot at det er utfordringer ved disse fylkene.

– Det er store avstander mellom stedene og lange strekninger. I tillegg er det ikke så mange som har lokal kjennskap til innebandy i disse fylkene.

Ønsker flere haller

At innebandy er en lavterskel idrett skaper utfordringer på landsbasis. Tysland forteller at idretter som fotball, hånball osv får førsterett på hallene og dermed blir det lite halltid.

– Jeg ønsker meg flere hallflater, slik at det blir tilpasset til økningen av aktive.

Selv om Tysland ønsker seg flere haller har han stor tro på en positiv fremtid for sporten. Han forteller at bandyforbundet har en strategiplan for økt medlemsskap og at det kommer til å bli enda mer populært.

– Lavterskel idrett egner seg, men vi må være der barn og unge bor, og i tillegg må vi sørge for at de får lokal kjennskap til idretten, mener Tysland.