Ungdom i Kristiansand drikker og røyker mindre

Mindre "in" å røyke og drikke blant 10.-klassingene i Kristiansand.

Undersøkelsen «Rusvaner blant ungdom 2013-2014» som ble gjennomført i fjor høst ble nylig lagt ut på Kristiansand Kommunes hjemmeside, og viser både nedgang av antall 10.-klassinger som har debutert med alkohol og en nedgang av tobakksbruk. Nedgangen knyttes opp mot at stadig flere deltar på organiserte aktiviteter.

Jevn nedgang

Benny Klokkervold, rådgiver innen informasjons- og forebyggingsteamet Foto: Kristiansand Kommune

Benny Klokkervold, rådgiver innen informasjons- og forebyggingsteamet i Kristiansand Kommune, står bak rapporten «Rusvaner blant ungdom 2013-2014. Han sier de allerede så nedganger ved tusenårsskiftet.

– Nedgangene har aldri vært så markert som de siste årene, forteller han. – Vi ser en «trend» og mener de lave resultatene innen tobakksbruken vil vedvare, fortsetter han.

– Den rekordlave bruken av alkohol som vises i resultatene av undersøkelsen er det vanskelig å si om vil vedvare, men det er gjennomgående mindre bruk nå enn for ti år siden. – I 2000 hadde 70 prosent av 10. klassingene debutert med alkohol, den nye undersøkelsen viser at dette nå er nede på 34 prosent, forsetter han.

Ikke bare lave resultater

Rapporten viser en økning innen bruken av amfetamin og ecstasy som gjelder en liten gruppe ungdommer.

– Hvordan går dere videre med dette resultatet?

– Vi vet ikke hvem det gjelder, men regner med at disse er i gruppen som politiet også er bekymret for. Vi håper at dette blir tatt tak i, avslutter han.