Ler av Randøya-transporten

Formannskapet anbefaler Kristiansand Kommune å bevilge 200.000 til kjøp av bestillingsruter fra Randøyane. Komiker Rune Andersen reagerer på vedtaket med latter.

 

Onsdag morgen vedtok formannskapet i Kristiansand enstemmig å finansiere en bestillingsrute for beboerne på øyparadiset på Kristiansands østside. Rune Andersen bor på Randøyane, men bor på fastlandet om vinteren. Det dårlige transporttilbudet var argumentet han brukte for å flytte fra øya å de kalde vinterdagene.

Rune Andersen (Foto: Privat)

– Tilbudet er for dårlig. Dette er ingen forbededning av tilbudet. På vinteren er store deler av Randøyane avfolka, og folk flytter inn på fastlandet siden de ikke har et godt nok tilbud, sier Andersen hoderystende.

Han forteller om en annen aktør som har tilbudt seg å kjøre denne strekningen oftere, innen de eksisterende rammene. Varaordfører Jørgen Kristiansen avviser imidlertid det tilbudet.

– Fylkeskommunene har inngått en avtale med AKT. Hvis andre aktører vil kjøre denne ruten i framtiden, må de i så fall komme på banen etter denne avtalen er utgått, forteller varaordføreren.

Kristiansen forteller at de er skuffet over nedgangen av beboere på Randøyane. Kommunens nyfinansierte rute mellom Randøyane og Kongshavn skal gå fra september i år og til mai 2015.