Brilleland villeder forbrukerne

Forbrukerombudet pålegger Brilleland å endre markedsføringen av billigbriller.

Dette er annonsen som Forbrukerombudet nå krever endret.

En henvendelse fra  Sørnetts tv-journalister har fått Forbrukerombudet til å reagere. Brilleland har for tiden et tilbud på briller til 200 kr. For å kjøpe brillene, kommer det i tillegg ekstra kostnader forbrukeren ikke ser. Nå gir Forbrukerombudet beskjed om at Brilleland må endre markedsføringen:

«Når det markedsføres briller uten å inkludere alle kostnader, vil forholdet anses som en villedende handling etter mfl. § 7 første ledd bokstav d, og det vil etter vårt syn være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. mfl. § 7 annet ledd.  Deres annonsering vil i så fall anses som en urimelig og dermed forbudt handelspraksis, jf. mfl. § 6 fjerde ledd jf. første ledd.» 

Alle kostnader skal være synlig, noe Brilleland har unngått her. Forbrukerområdet forventer dermed en bekreftelse på endring av dette tilbudet snarest.

Markedssjef, Marianne Løvdal, sier hun ikke har fullmakt til å uttale seg om denne saken, men bekrefter at de har mottatt et brev fra Forbrukerombudet. De har tre uker på å svare.