Flere hopper over til grønn transport

Siden 2013 har «Hopp over bommen» motivert kristiansandere til å unngå bompenger og rushtidsavgift.

Fornøyde aktører: Bjørg Bjotveit fra AKT (t.v), Bjørne Jortveit, Kim Øvland og Raimond Oseland (t.h) fra Kristiansand kommune på stand hos Ventelo.

 

– Kampanjen har absolutt fungert, det er en stor interesse for dette. Vi blir en slags drahjelp for folk nå på våren, forteller kampanjeleder Bjørne Jortveit i Kristiansand kommune og ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen.

 

Populært

Resultater fra våren:

  • Besøkt 13 arbeidsplasser
  • Cirka 10.000 ansatte
  • Rundt 200 ansatte har prøvd el-sykkel
  • Cirka 250 har fått service på sine sykler
  • Det er solgt busskort/fylt opp sine busskort for drøyt 27.000 kr
  • Kampanjen har solgt rundt 400 sykkelhjelmer
  • 700 sykkelbjeller og 500 sykkellykter er delt ut gratis

«Hopp over bommen» er en kampanje som ble satt i gang i Kristiansand i forbindelse med innføring av bomavgiften høsten 2013. Kampanjen gikk ut på at de besøker forskjellige bedrifter med tilbud som sykkelservice, testing av el-sykkel, gratis sykkelutstyr, billige hjelmer og kjøp av busskort. Den ble populær blant bedriftene de besøkte høsten 2013, og forespørselen var såpass stor at de fortsatte kampanjen våren 2014.

De har i vår besøkt 13 arbeidsplasser fra 1.april til 9. mai, med rundt 10.000 ansatte. Det er ett samarbeid mellom Agder Kollektivtrafikk (AKT), Kristiansand kommune, Pedalen sykkelverksted, Nordby sykkelfabrikk og XXL.

– Det er moro at private og kommunale kan samarbeide så bra, sier Jortveit.

 

Flere områder de satser på

– Trafikksikkerhet er en stor bit av kampanjen vår, og derfor drar vi rundt til bedriftene med utstyr og service til sykkelen. Bedre helse er noe vi vil oppnå, og miljøaspektet er så klart også viktig, spesielt det indre miljøutslippet i byen, forteller Jortveit.

 

Økt interesse for el-sykkel

I forbindelse med kampanjen, har de hatt med seg el-sykler rundt til bedrifter for testing. Det er flere 100 som har prøvd ut syklene, og dette har økt interessen hos folk.

– Vi ser at det er et stigende salg av el-syklene i Kristiansandsregionen, sier Jortveit.

Kommunen har lånt ut el-sykler til enkelte bedrifter i Kristiansand som de kan bruke i jobbsammenheng, og noen har investert i egne.

– Det er også flere bedrifter som har kjøpt el-sykler til arbeidsplassen sin, forteller Jortveit.

 

Ingen kampanje til høsten

Men til høsten blir det ingen «Hopp over bommen»-kampanje.  De har ikke bestemt planene for 2015, men de har tenkt på å utvide område til for eksempel Lillesand, hvor det finnes store bedrifter.

– For framtidige planer må vi kanskje tenke litt utenfor Kristiansand, for målet vårt er å skape en kampanje med størst mulig effekt, sier Jortveit.

Selv om det ikke blir noen «Hopp over bommen»-kampanje, har kommunen «Jeg kjører grønt» som har foregått i fem år.