Sterke ord mot NOV-planer

Grønne politkere reagerer på Støodden-utbygging

STØODDEN: Under onsdagens møte ble NOV innvilget 350 parkeringsplasser. Foto: Svein Kristian Larsen.

Bystyret i Kristiansand godkjente onsdag bygging av et stort kontorbygg for National Oilwell (NOV) på Støodden ved idylliske Dvergsnestangen. Striden i bystyret stod om både utbygging og antall parkeringsplasser. Behandlingen endte med at utbyggerne bare fikk lov til å etablere 350 parkeringsplasser, ikke 800 som de ønsket. Men noe av Kristiansands-politikerne talte sterkt mot hele utbyggingen.

Sjørettet næring?

– I reguleringsplanen heter at Støoddens areal skal brukes til sjørettet næring. Da himler jeg med øynene. Hva har National Oilwell med sjørettet næring å gjøre? En offshorebedrift? En kontorbedrift?  Dette har da ingenting med saltvannslukt å gjøre, sa Halvor Fjermeros fra Rødt i debatten. 

STERKE MENINGER: Halvor Fjermeros er kraftig imot NOVs ønske om å bygge ut nye kontorer på Støodden. Foto: Mari Lorgen Skjeggedal.

 

Videre utdypet han at han mener NOV seiler under falsk flagg, med tillatelse fra flere politikere.

– Et kobbel av politikere er villige til å ofre overordnede planer, og bare kalle dem utfordringer, avsluttet han.

Miljøpartiet De Grønne, med Hans Petter Horve bak talerstolen, la frem et klart ønske om at NOVs nye bygg legges til Kvadraturen eller Rona. Både MDG og Venstre støttet denne tankegangen..

– Det tror vi vil kunne få ned bilbruken, sa Horve, som presiserte fordelene ved å bygge langs bussmetroaksen.

For mye Möllers Tran

Men de grønne politikerne fikk motbør. På Byutviklingsstyrets møte tidligere i uka, skal Horve ifølge FrPs Stian Storbukås, ha uttalt at arbeidsplasser ikke er så viktig.

– Dette er en underlig holdning fra folkevalgte som skal heve byen, sa Storbukås.

FOR MYE TRAN: Hans Petter Horve blir både angrepet og forsvart under onsdagens møte i forbindelse med sure oppstøt under onsdagens byutviklingsmøte. Foto: Mari Lorgen Skjeggedal.

Utover møtet tok APs Mette Gundersen MDG i forsvar.

– Noen vil nok vil si at Horve hadde tatt litt for mye tran på møtet som var. Men han tok tilbake det han sa, og det synes jeg er viktig å si når FRP nå bruker den argumentasjonen de gjør, sa hun.

To positive

Storbukås var sammen med Høyres Hans Otto Lund de to mest positive representantene i forhold til utbyggingen.

ETTERJUSTERING: Stian Storbukås og FRP gikk ned på antall parkeringsplasser, noe som ble godt mottatt blant AP. Foto: Malene Sørensen Lundberg

 

– Personlig bor jeg 250 meter unna, og er blant de i nabolaget som er positive. Er det ikke litt typisk norsk å gjøre noe negativt ut av noe som egentlig er en gladsak? spurte Storbukås.

Lund kaller Støodden et litt slitent næringsområde.

– Nå vil noen utnytte området bedre. Hvor viktig er ikke den type kompetansebygging vi får fra National Oilwell, i samarbeid med

Universitetet i Agder?

FØYER SEG: Hans Otto Lund gikk med på at det ikke ble så mange parkeringsplasser som ønsket. Foto: Malene Sørensen Lundberg.

spurte han forsamlingen.

Middelvei
Selv om NOV fikk tillatelse til sitt planlagte storbygg, er det likevel en mulighet for at utbyggingsmotstanderne likevel seirer. For vedtaket innebærer at antall parkeringsplasser er mindre enn halvparten av det utbyggerne ønsker. Dermed er det fortsatt store muligheter for at Støodden kan bli reddet fra NOVs planer.