Enstemmig nei til UiA-sammenslåing

Kristiansand bystyre gikk onsdag kveld enstemmig mot sammenslåing mellom Universitet i Agder og Høgskolen i Telemark.

Bystyresalen: Det var stor enighet i Kristiansand bystyre da saken om kommunen skulle anbefale en fusjon mellom UiA og HiT skulle behandles. Foto Henrik Samuel Hansen

 

Den enstemmige avgjørelsen ble tatt etter at flere representanter tok ordet i debatten og argumenterte mot en fusjon. KrFs Viggo Lütcherath gikk langt i å framheve UiAs betydning for Kristiansand.

– Landsdelen må ha ambisjoner på Sørlandets vegne. Vi er den største byen i landsdelen, sa Lütcherath.

Men KrFeren var langtfra den eneste som talte imot fusjon. Også representanter fra Høyre og Arbeiderpartiet argumenterte mot fusjonen.

– Jeg håper at UiA styret hører på alle partene i saken. Det er bedre at UiA utvikler seg slik det er i dag, uttalte Høyres Hans Otto Lund.

Mette Gundersen fra Arbeiderpartiet gav sin støtte til administrasjonens innstilling.

Den eneste som snakket godt om fusjon var Helge Eilert Refsnes fra Pensjonistpartiet. Han valgte likevel å stemme frem administrasjonens forslag.

Spørsmålet om fusjonen opptar de politiske organene også østover i landsdelen. Bystyret i Grimstad, som også er vertskap for en del av UiAs studier, er på linje med politikerne i Kristiansand.

I Arendal går formannskapet inn for en sammenslåing mellom UiA og Høgskolen i Telemark. Innstillingen skal behandles i Arendal bystyre. Ved en eventuell fusjon vil Arendal geografisk kunne være et midtpunkt for det nye universitetet.