Mer samarbeid mellom bibliotek og kunsthall

Kristiansand kunsthall og Kristiansand folkebibliotek skal nå samarbeide mer enn før.

Kulturstyret voterer. Foto: Julie Sørensen Molvik.

 

– Dette er en veldig god avtale. Den vil gjøre begge steder mer synlige, men skal det virkelig hete «Kunsten og litteraturens hus», spurte Ingrid Wisløff Jeger fra Arbeiderpartiet (AP) da hun innledet debatten om samarbeidsavtalen mellom Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall.

Avtalen innebærer at de to arenaene skal samarbeide i enda større grad enn før. I avtalen står det at man blant annet skal lage et felles program, ha et kunstbokbibliotek i Kristiansand kunsthall og samarbeider for å finne en grafisk profil for bygget.

Dette er blant annet følge av en ny formålsparagraf for bibliotekene som ble innført 1. januar. Utvidelsen gjør at bibliotekene vi har i Norge ikke bare leier ut bøker, men også skal være steder hvor vi formidler debatter, kunst og andre tilslag.

Navnforvirring

Det var knyttet stor forvirring rundt navnet man hadde brukt i samarbeidsavtalen. Flere ønsket å bevare ordet bibliotek. Spesielt Jeger understreket viktigheten av navnet med tanke på dens lange tradisjon i vår historie.

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe betroliget medlemmene i Kulturstyret om at biblioteknavnet ville bestå.

– Det er ikke snakk om at begrepet bibliotek skal viskes ut. Navnet «Kunstens og Litteraturens hus» er tenkt som en undertittel. En funkjsonsbeskrivelse egentlig.

Sorthe bedyret også at det ikke eksisterte en konflikt når det kom til en fremtidig bygging av litteraturhus i Kristiansand.

 Økte midler

Senere i møtet behandlet man også avtalen mellom Kristiansand kommune og Kristiansand Kunsthall. Samarbeidsavtalen forutsetter økte midler til Kristiansand Kunsthall.

Dette var Bjarte Vestøl fra Fremskrittspartiet (Frp) imot. Han ville si opp avtalen med Kristiansand Kunsthall og lot seg kraftig provosere av at kunstinstitusjonen hadde engasjert advokat.

– Jeg har ikke noe i mot kunst, men vi i Frp ønsker å prioritere barne- og ungdomsarbeid. Vi ønsker heller å lønne noen av de mange frivillige innenfor idretten, sa han i møtet.

Flere av de andre representantene stilte seg kritisk til Vestøl sine uttalelser.

– Det er viktig at Kunsthallen får lov til forutse fremtiden sin, fastholdt Ellen Rundnes fra Rødt.

Begge avtalene ble vedtatt.