Røyker både tobakk og cannabis

Kristiansands tiendeklassinger røyker mindre cannabis. Men en større andel av dem som røyker har også prøvd cannabis.

Tiendeklassingene f.v Sebastian Eriksen (16), Emil Due (16) og Ola Halvorsrød (16) forteller at de er overrasket over resultatet. Foto: Marcus Bertrand Marcussen

I rapporten «rusvaner blant ungdom 2013-2014» har informasjons- og forebyggingsteamet utført en undersøkelse som går nærmere inn på rusvanene til tiendeklassinger i Kristiansand. På landsbasis har det vært en reduksjon siden tidlig 2000-tallet og i Kristiansand er det ikke ulikt. Samtidig kommer det at bruken av tobakk har en sterk sammenheng med cannabisbruken. 10 prosent av ungdomsskoleelevene i Kristiansand oppgir at de røyker daglig. Hele 82 prosent av disse har også prøvd cannabis.

Rusundersøkelsene som Kristiansand kommune gjennomfører, viser at sammenhengene mellom daglig røying og cannabisbruk stiger. Ved fjorårets underskelse oppgav 64 prosent av dagligrøykerne at de hadde prøvd cannabis.

Sjokkerte elever

På Grim ungdomsskole har elevene deltatt på undersøkelsen og de synes at resultatet er overraskende. Tiendeklassingene Ola Halvorsrød, Emil Due og Sebastian Eriksen forteller at de ikke har sett mye til det og de sitter med inntrykket at elevene på Grim ungdomsskole ikke er veldig utbredt på bruken av cannabis.

– Jeg kjenner en som har prøvd det en gang, men jeg har ikke sett mye til det, sier Emil Due (16).

De mener det er sjokkerende at unge driver med rusmidler i en så ung alder.

– Det er skikkelig drøyt!, sier guttene.

Sammenhengen mellom dagligrøyking og utprøving i forhold til cannabis er sterkere enn ved forrige undersøkelse da 64 prosent av dagligrøykerne hadde prøvd cannabis. Også blant elevene som røyker av og til er sammenhengen noe sterkere. Det er åpenbart en klar sammenheng mellom tobakksrøyking og utprøving av cannabis.

Lave tall

Forrige undersøkelse viste at 6,4 prosent av tiendeklassingene i byen har prøvd eller bruker rusmiddelet cannabis. I år har andelen sunket til 5 %, og er dermed det laveste noen gang. Det er en reduksjon fra 66 elever til 42. Når det gjelder kjønn er det ganske likt, men det er noen flere gutter som har prøvd.