Kristiansand kan få universitetsmuseum

Formannskapet i Kristiansand går inn for at Agder Naturmuseum omgjøres til et universitetsmuseum.

Et enstemmig formannskap vedtok omgjøring av Agder naturmuseum til Universitetsmuseum. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

– Naturmuseet fortjener å komme fram i lyset, uttalte Høyres Hans Otto Lund under formannskapsmøtet onsdag.

Dette var et av argumentene hans for at Agder naturmuseum og botanisk hage IKS skal omdannes til Universitetsmuseet i Agder, noe som ble vedtatt av et enstemmig formannskap på rådhuset onsdag formiddag.

Hva med Grimstad?

– Hvor kritisk er det om Grimstad museum ikke er med, var spørsmålet Terje Næss i Arbeiderpartiet stilte kulturdirektør Stein Tore Sorthe under møtet.

Han støttet Hans Otto Lunds argumenter, men var opptatt av å framme problemstillingen rundt involveringen av Grimstad i saken. UiA har campus både i Kristiansand og Grimstad og et museum tilknyttet UiA vil også kunne involvere Grimstad kommune. Kulturdirektøren var opptatt av at museet sannsynligvis ikke kan utvikles noe mer på nåværende lokasjon.

– Alt tyder på at man ikke kan utvikle museet videre på Gimle, men at museet kan lokaliseres både i Kristiansand og Grimstad, sa Sorthe når han besvarte spørsmålet fra Næss.

Kan støte på problemer

En av utfordringene som ble diskutert under onsdagens møte var problemstillingene rundt testamentet til Titti Arenfeldt-Omdal som var den siste eieren av Gimle Gård før kommunen overtok og omgjorde eiendommen til museum.

– Det kan ligge noen punkter og avtaler i testamentet som kan komplisere saken. Vi må sørge for at alt går riktig for seg i henhold til historiske avtaler, forklarte kulturdirektøren for formannskapet.

Problemstillingene rundt testamentet skal undersøkes nærmere før saken tas opp til endelig avgjørelse i bystyret etter sommerferien.