Enter the ad code for 468x60 ad spot

Offentlig-privat samarbeid om nye Justvik skole.

Av Jeanett Pettersen Send e-post til forfatteren - Publisert: 1. oktober, 2014

Justvik skole blir første skole i Kristiansand som skal drives av private aktører. Det offentlige legger nå byggingen av skolen ut på anbud.

OPS

Offentlig-privat samarbeid er en utbyggingsmodell hvor det offentlige og private samarbeider om et prosjekt. Det offentlige bestiller et prosjekt fra det private, og kommer med krav til planlegging, utbygging og vedlikehold. Den økonomiske risikoen havner primært på den private parten. Det offentlige legger frem sine krav og det er opp til de private aktørene å legge inn anbud, så får en aktør til slutt ansvaret for prosjektet. Kontrakten mellom det offentlige og det private har en viss tidsperiode, og under denne perioden betaler det offentlige en årlig sum til private.
- Dette er første gang man bruker en OPS modell i byggingen av en skole i Kristiansand, sier Arne Birkeland, Prosjektleder i Kristiansand Eiendom. Han forteller at de har flere andre prosjekter som har blitt bygd ut ifra lignende modeller i byen.

- Vi har gode erfaringer med denne modellen på Aquarama-bygget.

Den tekniske driften av anlegget vil ligge på de private aktørene, men selve driften av skolen vil fortsatt være helt opp til det offentlige.

Skolen som står der i dag vil bli revet og den nye skolen vil bli bygd opp på samme sted. Det er beregnet at byggingen vil starte sommeren 2016, og være klar til bruk innen januar 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand