Offentlig-privat samarbeid om nye Justvik skole.

  Justvik skole blir første skole i Kristiansand som skal drives av private aktører. Det offentlige legger nå byggingen av skolen ut på anbud.

  OPS

  Offentlig-privat samarbeid er en utbyggingsmodell hvor det offentlige og private samarbeider om et prosjekt. Det offentlige bestiller et prosjekt fra det private, og kommer med krav til planlegging, utbygging og vedlikehold. Den økonomiske risikoen havner primært på den private parten. Det offentlige legger frem sine krav og det er opp til de private aktørene å legge inn anbud, så får en aktør til slutt ansvaret for prosjektet. Kontrakten mellom det offentlige og det private har en viss tidsperiode, og under denne perioden betaler det offentlige en årlig sum til private.
  – Dette er første gang man bruker en OPS modell i byggingen av en skole i Kristiansand, sier Arne Birkeland, Prosjektleder i Kristiansand Eiendom. Han forteller at de har flere andre prosjekter som har blitt bygd ut ifra lignende modeller i byen.

  – Vi har gode erfaringer med denne modellen på Aquarama-bygget.

  Den tekniske driften av anlegget vil ligge på de private aktørene, men selve driften av skolen vil fortsatt være helt opp til det offentlige.

  Skolen som står der i dag vil bli revet og den nye skolen vil bli bygd opp på samme sted. Det er beregnet at byggingen vil starte sommeren 2016, og være klar til bruk innen januar 2018.