Enter the ad code for 468x60 ad spot

Nei til kapasitetsøkning i oppdrettsnæringen

Av Henrik Samuel Hansen Send e-post til forfatteren - Publisert: 2. oktober, 2014

Fylkesmannen i Vest-Agder går imot regjeringens forslag om økt tillatt biomasse i oppdrettsnæringen.

Otra gjennom Kristiansand. Fylkesmannen ønsker ikke lakselus og sykdom hos villaksen. Foto: Henrik Samuel Hansen

I en høringsuttalelse går Fylkesmannen i Vest-Agder imot at fiskeoppdrettere skal få ha mer fisk i merdene sine.

Bakgrunnen for høringsuttalelsen er at Regjeringen foreslår å tillate en kapasitetsøkning på fem prosent biomasse. Samtidig ønsker regjeringen å skjerpe kravet til tetthet av lakselus og antall kjemiske behandlinger.

- Regjeringa ønsker å legge til rette for vekst i havbruksnæringa, under forutsetning av at veksten blir vurdert som miljømessig bærekraftig, står det i Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat.

Øst for Rogaland

- Fylkene øst for Rogaland bør unntas fra forskriften. Det har blitt brukt store ressurser på å reetablere laksefiskene på Sørlandet, og i dag er villaksen en av våre fremste miljøverdier, skriver miljøverndirektør Magnus Thomassen og senioringeniør Atle Torvik Kristiansen i Fylkesmannens høringsuttalelse

Det er ni store lakseelver i Vest-Agder.  Disse er Tovdalselva, Otra, Songdalselva, Mandalselva, Audna, Lygna, Kvina, Feda og Sira.

- De største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen er rømming av laks og lakselus. Intensiv fiskeoppdrett medfører også utslipp av for eksempel næringssalter og organisk materiale, står det i uttalelsen fra Fylkesmannen.

Forstyrrelse av villaksens genetiske materiale, og spredning av sykdom tas også frem som en trussel for villaksen.

Aust-Agder

- Vi har ikke gitt noe egen uttalelse i saken, men stiller oss bak det Fylkesmannen i Vest-Agder skriver i sin høringsuttalelse, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Aust-Agder Bjørn Stokke.

Høvåg

Karl Olaf Jørgensen driver fiskeoppdrett i Gamle Hellesund.

- Jeg som oppdretter er ikke fornøyd med Nærings- og fiskeridepartementets forslag. Som oppdretter ønsker jeg vekst. Jeg ønsker også en avklaring av premissene for en videre vekst, sier Jørgensen.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand