Enter the ad code for 468x60 ad spot

En av tre sørlendinger vurderer elbil

Av Eirik Haugen Send e-post til forfatteren , Øyvind Bjerkestrand Send e-post til forfatteren og Janne Hammarsø Send e-post til forfatteren - Publisert: 6. oktober, 2014

Selv om ekspertene er uenige om elbiler er miljøvennlige, vil mer enn hver tredje sørlending vurdere elbil neste gang de skal kjøpe bil.

Stadig flere sørlendinger kjøper elbil. (Foto: flickr.com/elbilforeningen)

I en undersøkelse fra NAF i disse dager svarer 36 prosent av vestegderne og 35 prosent av austegderne at de vil vurdere elbil ved neste bilkjøp.

I Vest-Agder er det registrert 1300 elbiler, mens antallet registrerte i Aust-Agder ligger på 500. Det har dermed vært en dobling av elbilsalget i Agderfylkene det siste året.

Konflikt om elbil

Elbil blir av mange sett på som et miljøvennlig alternativ til bensin- og dieselbiler, men det er uenighet blant eksperter og fagfolk hvorvidt elbil faktisk er miljøvennlig.

Avedøværket er Danmarks fjerde største kraftverk. (Foto: Pressebilde)

Mange elbil-eiere lader bilene sine om natten. Mesteparten av elektrisiteten som blir produsert i Norge kommer fra miljøvennlige vannkraftverk, men om natten blir kraftverkene skrudd ned, og man går over til import av utenlandsk strøm. Tall fra Teknisk Ukeblad viser at det i 2006 kom 86 prosent av Danmarks kraftproduksjon fra kull- eller termiske kraftverk.

Pressekontakt Martha Hagerup Nilson i Statnett kan ikke bekrefte at det kun blir importert miljøvennlig strøm.

- Vi sporer ikke strømmen og vi kan ikke utelukke at kullkraft blir importert inn i landet, sier Hagerup Nilson.

Hun bekrefter at import og eksport av strøm handler om etterspørsel og pris.

- Om natten importerer vi som regel strøm fra utlandet til en lav pris. Hovedregelen er at vi eksporterer når prisen er høy og importerer når prisen er lav, forteller Hagerup Nilson.

- Ikke miljøvennlig

Statsviter og tidligere leder i Syklistenes Landsforening Ove Bengt Berg mener at elbil ikke er spesielt miljøvennlig.

- 91 prosent av elbileiere har en annen vanlig bil. Dermed blir elbilen brukt i stedet for å gå, sykle eller bruke kollektivtilbud. Elbil er negativt både for nærmiljøet og det globale miljøet. Man bruker store mengder energi kun for å frakte en person, forklarer Berg

Mest miljøvennlig

Forsker ved avdelingen for sikkerhet og miljø ved Trafikkøkonomisk institutt, Erik Figenbaum mener derimot at elbil er den mest miljøvennlige bilen i Norge.

- I og med at vi har et kaldt klima er elbil mer gunstig, siden bensin og diselbiler slipper ut mer CO2 enn elbilene. I land som baserer seg på kullkraft er ikke elbilene like gunstig for miljøet, forteller Figenbaum.

Han forklarer videre at produksjonen av elbiler ikke er spesielt miljøvennlig.

- Produksjon av elbil fører til høyere utslipp av klimagasser enn produksjon av bensin- og dieselbiler. Spesielt batteriet på elbilen er kraftkrevende å produsere.

Radioklipp fra “Aktuelt”, 06. oktober. Reporter Janne Hammarsø:
(Det er delte meninger om elbiler, er det virkelig så miljøvennlig som mange mener? Vi har fått noen synspunkter på saken.)

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand