Vil redusere reising i jobb

Sørlandet sykehus har nå blitt miljøsertifisert, og har blant annet fokus på tekniske løsninger som erstatning for reising.

Miljøfokus: Knut-Kristian Aas Bjørnstad her med diplomet som bevis på deres miljøsertifisering. Foto: Julie Sørensen Molvik

– Vi er godt fornøyd med å ha fått til dette ganske raskt, med en god margin innen fristen, forteller prosjektleder Knut-Kristian Aas Bjørnstad.

Grunnlaget for sertifiseringen kom av at helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at alle helseforetak i Norge skal miljøsertifiseres innen 01.01.2015.

Nummer tre i rekken

Sørlandet sykehus var nummer tre i rekken innen Helse Sør-Øst med å få innført miljøsertifiseringen. Vestfold og Sunnaas var først ute. Sørlandet sykehus har seks delmål som gjelder for deres sykehus:

1. Sørlandet sykehus sitt CO2-utslipp skal reduseres med 5 %

2. Reduksjon i energiforbruket med 1 GWh

3. Forbruk av kopipapir og tonerkassetter skal reduseres med 20 %

4. Bedre kildesortering – reduksjon av restavfall med 5 %

5. Redusere reisevirksomhet ved endring i ansattes kommunikasjons- og transportmønster

6. Stanse bruk av palmeolje i maten som serveres ved Sørlandet sykehus

Konkrete delmål

Disse målene er store og omfattende, men de har også mindre delmål.

– Rundt dette med reising har vi prøvd å se på hvilke tekniske løsninger vi kan bruke for å redusere den interne og eksterne reisingen. Mange på sykehuset reiser til f.eks. Arendal og Flekkefjord, men flyr også til Oslo og utlandet i diverse jobbsammenhenger. Videokonferanse kan her være et alternativ, forteller prosjektlederen.

Vil forbedre seg

Selv om sykehuset er godt fornøyd med den endelige sertifiseringen, vil de fortsette å videreutvikle seg.

– Vi vil forbedre og utvikle oss. Noen mål er konkrete som for eksempel å kjøpe el-bil, og kompiskjøring. Vi er helt ned på det nivået, ofte er det de små ting som hjelper på, sier Bjørnstad.

Hva vil dere jobbe videre med?

– Det er de målene vi har i brosjyren, som handler mye om energi og avfall. Og personlig syns jeg det er veldig interessant å tenke på: bruker vi mulighetene som ligger der? Som dette med redusering av reising, sier Bjørnstad.

Internt tiltak

På Sørlandet sykehus har de også et internt tiltak de har innført for å følge opp sitt eget system. Dette innebærer at et revisjonslag, hvor Bjørnstad selv er aktiv, sender ut et varsel til de forskjellige avdelingene om at de skal sjekke at de har gjort det de skal.

Han nevner også at administrerende direktør ved Sørlandet sykehus Jan Roger Olsen har vært støttende angående prosjektet.

– Direktøren er veldig positiv til dette, og stiller seg bak denne innføringen.

Fokus på miljø

Bjørnstad presiserer at dette ikke er et system for å spare penger, men at dette kan være en bieffekt av tiltakene deres.

– Tiltakene vi innfører kan være med på å redusere en del kostnader, som å kutte på reisingen, sier han.