Kart: Oversikt over konfliktområder for Ytre ringveg

De planlagte traséene for E18/E39 Ytre ringveg kommer i konflikt med både friluftsliv og lokalhistorie. Her ser du kart over utvalgte konflikområder.

Den gamle postveien ut fra Kristiansand ligger i to av de planlagte traséene. Foto: Christian Wulff

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thinglink
-illustrasjon: Victor Winsjansen