Store forventninger til statsbudsjettet

Stiftelsen Arkivet håper på en til to millioner kroner ekstra i driftstilskudd.

Bjørn Tore Rosendahl, fungerende direktør ved Stiftelsen Arkivet. Foto: arkivfoto.

– Vi jobber hele tiden for å få økt driftstilskudd sånn at vi kan opprettholde og videreutvikle aktiviteten vår, men også for å kunne ta vare på den bygningen vi har, som er veldig kostbar, uttaler fungerende direktør Bjørn Tore Rosendahl.

I fjor opplevde Stiftelsen Arkivet en overraskende nedgang i tilskuddet fra kulturdepartementet. Derfor er de avhengige av økte bevilgninger for å fortsette normal drift i år.

– Skulle vi ikke få mer penger fra kulturdepartementet i år, håper vi tilskuddet vil bli kompensert fra kunnskapsdepartementet, sier Rosendahl.

 

Stor gjeld

Per Filip Sommerstedt, direktør i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, forteller til Sørnett at Fullriggeren Sørlandet allerede i 2002 ble ilagt de strengeste vernekrav, uten at de fikk ekstra midler til det. Fullriggeren har siden den tid hatt betydelige reparasjonsarbeider, og i sum sitter stiftelsen nå med over 50 millioner kroner i gjeld, som i all vesentlighet er knyttet til merkostnader som følge av vernekravene.

– Forventningene våre for årets statsbudsjett er at regjeringen nå kjenner sin besøkelsestid. Og at vi får se de første tegnene til at fullriggeren får tildelt disse særskilte midlene, slik at vi får dekket gjelden.

Sommerstedt sier også at de må ha tilstrekkelig økonomi for å ta vare på disse kulturskattene, og håper staten tar seg råd til dette, slik at skipene ikke ender opp som museumsobjekt.

 

Trenger vei-midler

I Vest-Agder Fylkeskommune har de store forventninger til ekstra vei-midler.

– Det er vanskelig å si hvor mye vi nøyaktig må ha for å være fornøyd med årets budsjett, men all tildeling er sårt trengt og vil komme god med, sier rådgiver i Vest Agder Fylkeskommune, Lasse Moen Sørensen.

Det er særlig knyttet spenning til strekningene riksvei 9 opp mot Setesdal, E18 fra Tvedestrand til Arendal og firefelts-vei på E39 mot Stavanger.

 

Usikre fengselsmidler

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tror ikke det vil komme noe nytt om et nytt fengsel på Sørlandet i statsbudsjettet.

– Det vil overraske meg. Vi får nemlig en egen sak, en stortingsmelding om fengselskapasiteten, om veldig kort tid, sier han.

I stortingsmeldingen vil det komme nytt om fengselet for Sørlandet.

– Det er der den reelle kampen står, sier Ropstad.

 

Les også om Kildens forventninger til statsbudsjettet