Prestemangel rammer ikke Kristiansand

- Her i byen merker vi ikke prestemangelen i det hele tatt, sier vikarierende domprost i Kristiansand, Aud Sunde Smemo.

Det kan bli prestemangel i utkantene når generasjonsskiftet kommer for fullt, forteller NRK. Men i Kristiansand er saken en annen.

– Det er ikke prestemangel her i Kristiansand. Alle stillingene er besatt og ved de to siste ansettelsene i Vågsbygd menighet har det vært flere godt kvalifiserte søkere, forteller Per Gunnar Pedersen, daglig leder for Vågsbygd Menighet.

Værre for utkantstrøkene

Jeg vet det er stillinger andre steder i bispedømmet og andre steder i landet hvor det ikke kommer søkere, sier Smemo.

Det er for få unge teologistudenter fra Møre og Romsdal under utdanning til å fylle stillingene som blir ledige når generasjonsskiftet slår ut for fullt, står det på NRK sine nettsider.

Også i Trøndelag er det mangel på prester.

– Høylandet har nå vært 2,5 år uten prest, og det er en kjempevanskelig situasjon, sier Steinar Skomedal, konstituert stiftsdirektør i Nidaros bispedømmeråd, til NRK. Og værre kan det bli.

Lokketilbud

Tall fra Presteforeningens viser at nær en av tre prester i Norge er over 60 år gamle, og dermed går av med pensjon innen ti år. Færre enn to av ti prester er under 40 år.

– Staten må ha en god rekrutteringsstrategi som inkluderer en normal, konkurransedyktig lønn, sier Sigrid Lem, forhandlingsleder i Unio Stat, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I Trøndelag brukes andre metoder får å få prest til Høylandet.

– Ny prestebolig kan være et moment som blir avgjørende, sier Skomedal til NRK.