Hadde ønsket null moms

Redaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad, er skuffet over statsbudsjettets forslag.

Regjeringen forslår å innføre en lavere moms for både e-aviser og papiraviser i statsbudsjettet som ble lagt fram tidligere i dag. I dag er det ingen moms på papiraviser, mens nettaviser har 25% moms. Forslaget i statsbudsjettet er på 8% moms på både nettavis og papiravis.

– Det er som vi forventet, men vi er skuffet over at det ikke blir null moms, sier Ljøstad til Sørnett.

Selv om det ikke ble slik han hadde ønsket, er Ljøstad positiv til fremtiden.

– Dette har pågått i flere år, så det er bra å få en avklaring. Det gjør jo at vi får en enklere prisstruktur, avslutter han.

Slik står det i statsbudsjettet 2015:

«Innføring av felles merverdiavgifts-sats på papiraviser og aviser på elektronisk form kan gi mer nøytral avgiftslegging av aviser. Regjeringen har derfor satt i gang en prosess med sikte på å notifisere en felles, lav merverdiavgiftssats på 8 pst. for papir- og e-aviser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Regjeringen ønsker å innføre en overgangsordning for papiravisene med varighet på 5 år. En felles lav merverdiavgiftssats for papir- og e-aviser vil måtte godkjennes av ESA før ikrafttredelse. Regjeringen vil i denne sammenheng bl.a. vurdere nærmere hvordan e-aviser skal avgrenses og hvordan overgangsordningen for papiravisene skal utformes.»

Pressestøtte

I statsbusjettets forslag står det også at pressestøtten vil reduseres:

«Regjeringen har som mål å redusere pressens avhengighet av statlige støttetiltak. Selv om vi har tradisjoner for å leve med en statssubsidiert kritisk presse i Norge, vil større økonomisk uavhengighet også gi større redaksjonell uavhengighet.»