Mer til NLA, liten økning for UIA

NLA Høgskolen fikk tildelt nærmere 150 millioner kroner i årets statsbudsjett, ca. 14 millioner kroner mer enn i fjor.
Universitetet i Agder fikk tildelt 1.1 milliarder kroner, dette er ca. 70 millioner kroner mer enn i fjor.

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Foto: Olav Andreas Hoel / Sørnett arkiv.

 

 

Saken oppdateres.