Fornøyd med økt grunnstøtte

  NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand har i statsbudsjettet fått økt sin grunnstøtte med 2 millioner kroner.

  – Nå er vi der vi skal være, der vi mente at vi skulle være i løpet av hele denne perioden. I forhold til utdanningen, forskingen, studenter, studier og administrativt, altså hele virksomheten, sier Lars Dahle, viserektor ved NLA Høgskolen.

  Lars Dahle Viserektor NLA Høgskolen.

  Midre sårbar drift
  I statsbudsjettforslaget har det årlige basis-tilskuddet til NLA Mediehøgskolen Gimlekollen økt med 2 millioner kroner.  Tidligere har ikke skolen maktet å levere budsjett i balanse, men med det økte basis-tilskuddet står skolen bedre rustet som virksomhet.

  – Pengene gjør at skolen vil bli mindre sårbar for svingningene i antall søkere fra år til år. Det vil være lettere for skolen å oppretholde en forutsigbar og god undervisning, uavhengig av hvor mange studenter som begynner på de forskjellige emnene, sier Dahle.

  Lærerutdanning i fokus

  NLA høgskolen har totalt fått 14 millioner kroner i økte bevilgninger i forhold til forrige statsbudsjett. Dette henger sammen med regjeringens økte fokus på lærerutdanning, mener Dahle.
  – Noe av økningen går til to ekstra stipendiatstillinger som skal gi forskningskompetanse på lærerutdanning, i tillegg har vi fått en økning på en million kroner til etterutdanning og videreutdanning av lærere, sier Dahle.