Økt tollgrense fører til konsekvenser

Regjeringens forslag om økt tollgrense kan bli en trussel for butikker som selger billige varer, tror daglig leder ved Teknikmagasinet på Sandens Bjørn Henrik Brandtenborg.

– For oss som har detaljhandel er det et problem, siden vi har mye som er billig, sier daglig leder Bjørn Henrik.

Konkurranse på billige varer

Teknikmagasinet er en typisk butikk som kan få større konkurranse fra Ebay og Amazon som konsekvens av økningen av tollgrensen. Regjeringen vil øke den fra 200 kroner, til 500 kroner. Bjørn Henrik mener at dette er positivt for folket, men ikke butikkene. Samtidlig kan de tilby goder som ikke utenlandske nettbutikker kan.

– Vi kan tilby service og kunnskap, som man ikke kan få på internett. Og folk kommer bevisst inn for å få varer av god kvalitet, sier han.

Så du mener det ligger noe positivt i det også?

– Nei, man kan ikke si at det er positivt. Men hvor stor innvirkningskraft dette vil ha på butikkene er jeg litt usikker på. Dette er fordi spesielt nordmenn er skeptiske til ting som er kjøpt på nettet, fordi de ikke får sett, prøvd og kjent på det i virkeligheten. Folk kommer bevisst inn for å få ting av høy kvalitet. Dette med reklamasjon er også vanskeligere fra utlandet, sier han.

Han nevner også at dette først og fremst vil gjelde varer som allerede er billig. Dyre produkter av høy kvalitet vil fremdeles ha den 25 prosent momsen.

– Det er bare snakk om 500 kroner, og for nordmenn er ting under denne prisen billig, avslutter han.

Feil vei å gå

Senterleder ved Sandens shoppingsenter, Svein Olav Birkeland, mener økning av tollgrensen er feil vei å gå.

– Det vil gjøre det mer attraktivt å handle på utenlandske nettbutikker i stedet for norske lokalbutikker og norske nettbutikker, sier han.

Birkeland ser på denne mulige økningen som negativt for Sandens sine butikker, fordi folk heller nå kanskje velger nettbutikker.

– Jeg mener det blir attraktivt fordi du kan handle helt opp til 500 kroner. Hva som vil skje vet jo ingen, men det blir helt klart en vridning mellom konkurranseforholdene idag.

Tror du arbeidsplasser vil bli fjernet? 

– Det er stor sjangs for det. Å drive butikk idag er ingen dans på roser, og når vilkårene våre blir endret sånn som dette vil medføre, så ser jeg ikke bort ifra at det kan få konsekvenser for endel butikker. Det er veldig mye folk som er ansatt i varehandel idag som kan bli påvirket av dette, avslutter Birkeland.

Negativ til økning

Glen Lunden, daglig leder i Vennesla Netthandel, stiller seg ikke positiv til denne eventuelle økningen.

– Jeg syns det er skuffende å høre. Norske butikker og nettbutikker må få kunne konkurrere på samme vilkår som utenlandske butikker, sier Glenn Lunden.

– Her går regjeringen inn og subsidierer utenlandske butikker på bekostning av norske butikker.

Vil dette kunne påvirke din bedrift?

– Nei, jeg føler vi er nokså trygge hvis denne økningen skjer. Men jeg er sikker på at dette vil bety kroken på døra for mange norske bedrifter og arbeidsplasser, avslutter Lunden.