Bra budsjett for sørlandet

Fordi økonomien i Norge er bra, så er dette et godt budsjett for Sørlandet.

Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, Arngrim Hunnes, mener at årets forslag til statsbudsjett er bra for Sørlandet.

– Budsjettet er bra for Norge, og siden Sørlandet er en del av Norge er dette et bra budsjett for landsdelen, sier Hunnes.

Sørlandet kommer ikke bedre ut enn andre landsdeler, men landsdelen kan forvente forbedringer på flere områder, blant annet vei, skole og kultur.