Færre «dropouts» fra videregående skole

To prosent flere fullfører videregående skole i Vest-Agder.

Flere gjennomfører videregående skole. Foto: Maren Johnsen, arkiv.

Tall som ble presentert på fylkeskommunens hovedutvalg onsdag viser at 73,7 prosent av elevene består videregående skole. Målet er at de skal komme opp på 77 prosent.Vest-Agder er fjerde best på landsbasis når det kommer til gjennomføring av videregående opplæring. Elever som startet på videregående skole i 2008 ble målt frem til våren 2013. Resultatet av viste at 2008 kullet har gjennomført den videregående opplæringen to prosent flere enn i 2007-kullet.

Andelen sluttere er totalt redusert fra 17,2 til 14,8 prosent. Den videregående skolen må være fullført og bestått innen fem år for at en elev skal bli registrert i statistikken.

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle som har muligheten skal gjennomføre videregående opplæring. Dette for at de skal komme seg ut i arbeidslivet eller til videre studier.