Gabriel Scotts ukjente pseudonym

Det er en kjent sak at den sørlandske Gabriel Scott skrev bøker under pseudonymet Finn Fogg. Men nå har Harde Johannessen funnet et nytt, hittil ukjent pseudonym.

Harde Johannessen med tre av Gabriel Scotts verk (Foto: Malin Nygaard).

– Gabriel Scott skrev til tider under pseudonymer, så det er vanskelig å finne ut om det er han som har skrevet verkene, eller om det er klassekameratene hans, sier Harde Johansen.

Harde Johansen er rådhusforvalter i Kristiansand, men egentlig utdannet lærer og fotograf. Han fikk for seks år siden en voldsom interesse for forfatteren Gabriel Scott, og er nå godt i gang med researchen til sin første bok, om den kjente forfatteren.

Interessen hans for Scott startet da han flyttet til Høvåg, hvor Scott levde i sine barndoms år. Tre bøker ble til resten av Scotts litterære verk, og interessen bare ballet på seg.

Gabriel Scott skrev under pseudonymer i tidsskrifter og noen av hans litterære verk, dette har forsker Harde Johannessen funnet ut av.

– Det er kjent at han i tre bøker har skrevet under pseudonymet Finn Fogg, men det har også kommet frem en til, men det blir en overraskelse i boka, sier Harde Johansen.