Ny vei til Kjevik snart ute på høring

Formannskapet skal behandle saken på onsdag.

– Vi skal sende ut saken på høring etter møtet på onsdag, sier Mari Eik som er arealplanlegger i Kristiansand kommune.

På onsdag skal formannskapet ha en førstebehandling av riksvei 41 og 451 som omhandler ny vei til Kjevik. Statens vegvesen har utarbeidet tre hovedkorridorer (B, C og F) og sju hovedalternativer. De anbefaler at alternativ C6D benyttes (se vedlagt kart).

Alternativet Statens veivesen vil gå for. Foto: Statens veivesen.

Den nye riksveien er fra E18 til krysset ved Kjevik. Veien er planlagt som fireveltsveg og riksvei 451 til flyplassen er planlagt som tofeltsvei, skriver Statens vegevesen i plandokumentene.

Det er beregnet at veien vil koste 600 millioner kroner og byggestart blir i 2017. Veien er inkludert i nasjonal transportplan 2014 -2023.

– Saken blir sendt ut til blant annet Fylkesmannen, Avinor og Forsvarsbygg, sier Eik til Sørnett.

– Saken blir også lagt ut til offentlig ettersyn, avslutter Eik med.