Uforutsette utfordringer i veiarbeidet på Lund

Arbeiderne i veiprosjektet på Lund møter stadig på ukjente kabler i bakken.

Bakken på Lund skjuler ukjente kabler.

 

På Lund Torv holder kommunens arbeidere på å skifte vann og avløpsrør. Men de møter stadig på kabler i bakken som de ikke vet hva er.

–  Det er mange kabler og ledninger som vi ikke har kart over. De begynner å grave, og så er det plutselig kabler som vi ikke har fått beskjed om at skal være der. Da blir det stopp i arbeidet for at man må finne ut hva som ligger i bakken, sier soneingeniør i Kristiansand ingeniørvesen Anita Egeland Råbu.

Dette gir naturligvis mer arbeid, men Råbu mener likevel at de er i rute.

– Det er vi. Vi skal være ferdige til sommeren 2015, sier hun.

Mange av rørene som byttes er fra 1927, og i tillegg skal de fleste vann- og kloakkommer også skiftes ut. Råbu forteller at arbeidet har ført med seg mange uforutsette utfordringer. De har holdt på lenge og hun skjønner at folk kan mene det går sakte framover.

Flere veier stenges på grunn av arbeidet

– Vi er i rute, men det ser jo ikke ut som det går så fort da. Men det er på grunn av mange utfordringer i bakken og med all trafikken som går forbi, sier hun.