Utredning rett rundt hjørnet

Snart er utredningen i gang for den 6 mil lange togstrekningen Grenlandsbanen mellom Brokelandsheia og Porsgrunn.

– Utredningen er i gang i løpet av kort tid, og målet er at utredningen skal være ferdig 1. april 2016, sier prosjektleder i Jernbaneforum sør, Reidar Bråthen.

I statsbudsjettet foreslo regjeringa at 150 millioner kroner skal gå til planlegging av Grenlandsbanen. Det nye togstrekket skal gå fra Brokelandsheia til Porsgrunn, og det vil da knytte Sørlandsbanen sammen med Vestfoldsbanen.Bråthen forklarer at den nye banen vil gjøre det raskere å reise mellom Kristiansand og Østlandet.