Kristiansand kommune vil ha et mer kommunalt barnevern

Kommunen søker nå om å få bli en av få kommuner i landet som skal overta noen av statlige barnevernsoppgaver.

Faksimilie fra regjeringen.no

Tirsdag kveld bestemte oppvekststyret i Kristiansand at de vil søke om å bli en av få kommuner i landet som skal overta noen av barnevernets statlige oppgaver. Styret la frem sin sak foran politikere fra kommunen, hvor man ønsket å få lokale politikere bak deres søknad til Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet. Politikerne er nå positive og nå vil Kristiansand kommune sende inn en søknad.

Svein Ove Ueland. Foto: Kristiansand.kommune.no.

Kan gjøre en bedre jobb enn staten

Svein Ove Ueland, Virksomhetsleder avd. Barne- og familietjenester i Kristiansand kommune, sier til Sørnett at bakgrunnen for søknaden er at Oppvekststyret ser at ting kan gjøres bedre med en kommunal løsning.

– Grunnen til at vi nå ønsker å søke, er at vi mener at vi kan gjøre noen av de statlige barnevernsoppgavene bedre enn det som gjøres nå. Og med det mener jeg at vi som kommune kan bli bedre på det vi ønsker å overta av ansvar, nemlig fosterhjemsrekruttering, veiledning samt oppfølging av barnehjem og det å drive gode kommunalt baserte hjelpetiltak etter barnevernloven.

Videre sier Ueland at kommunen ikke har fått en åpen invitasjon og at de ikke var en av de få kommunene som opprinnelig var tenkt at skulle være prøvekommune for prosjektet. Men at de nå vil forsøke å bli vurdert gjennom en søknad til departementet.

En lang prosess som endte i søknad

Monica Brunner, leder for Barnevernsvakten i Kristiansand, forteller til Sørnett at prosessen har vært lang men at de har blitt enige og nå kan levere inn en søknad.

– Prosessen er helt i starten. Det aller første vi gjorde var å forankre det politisk ved å melde saken opp i oppvekststyret i kommunen. Her fikk vi saken godkjent og Kristiansand kommune kan nå søke som en forsøkskommune til Barne-, Likestilling- og Inkluderingsdepartementets prosjekt.

Departementet inviterer nå kommuner til å søke.

Her kan du høre intervjuet som ble gjort i vår radiosending onsdag kl. 15:00: