Enter the ad code for 468x60 ad spot

KKG -elever positive til allmenn verneplikt

Av Knut Fosdahl Send e-post til forfatteren og Jonas Fossing Send e-post til forfatteren - Publisert: 16. oktober, 2014

Fra sommeren 2016 blir jenter født i 1997 eller senere vernepliktige. Det synes ungdommene på Kristiansand Katedralskole Gimle er bra.

- Det er bra med verneplikt for både jenter og gutter, synes ungdommene på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG). De mener jentene kan være like flinke som guttene.

Tidligere denne uken vedtok Stortinget allmenn verneplikt i Norge. I juni 2013 ble det vedtatt at verneplikt for kvinner skulle være obligatorisk. Forsvarsdepartementet kom med forslag til ulike løsninger på endringer i vernepliktsloven og heimevernsloven.

Fra 2015 vil alle jenter som er født i 1997 eller senere bli vernepliktige. De første jentene skal møte til tjeneste sommeren 2016.

 

Under kan dere se hva jenter og gutter på KKG mener om saken:

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand