En lyskastende utstilling på Sørlandets kunstmuseum

10. oktober var det åpning på Alfredo Jaars utstilling «22 women» på Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand.

Utstillingen handler om 22 kvinnelige aktivister rundt om i verden. Alfredo Jaar er en kunstner som jobber veldig politisk, og bruker kunst for å sette søkelys på kriser og konflikter. Han mener at disse damene bør få mer oppmerksomhet for det arbeidet de gjør.

Har lyst til å utfordre publikum intellektuelt
Konservator ved museet, Karl Olav Segrov Mortensen, sier at det er en stille utstilling, med tomme vegger og små fotografier.  Rundt bildene er det seks lyskastere, som symboliserer at disse damene burde fått mer oppmerksomhet og lys på seg. På utstillingen får man utdelt et lite hefte der man kan lese om hver enkelt kvinne, hvem de er, hva de har jobbet med, og hvorfor de er tatt med i galleriutstillingen.

–Ustillingen krever en del av publikum, fordi de rett og slett må bruke tid, og sette seg inn i utstillingen, og i de ulike sakene og historiene. Det er vanskelig å se hva bildene er før man går nærme de, så man må undersøke litt. Jaar har altså lyst til å utfordre publikum intellektuelt, sier Segrov Mortensen.

Her kan du se litt av utstillingen:

Opptatt av arkitektur
Konservatoren forteller at Alfredo er utdannet arkitekt. Derfor er han opptatt av rom, og hvordan publikum skal oppleve utstillingen. Det er et veldig åpent og tomt rom, med bare helt enkle elementer. Det er ingen lys, bortsett fra akkurat de lyskasterne som belyser de små bildene.

Eget leserom
Ved siden av selve utstillingen er det et eget leserom, noe som Alfredo selv ønsket å ha. Der får man mulighet til å lese enda mer enn bare det som står i heftet. Det er laget en perm om hver enkelt kvinne, hvor man har samlet artikler om dem, og ting som de har skrevet. Det er også en del bøker der som ikke nødvendigvis går direkte på hver kvinne, men som handler om ulike temaer som er sentrale hos kvinnene – blant annet ytringsfrihet, kjønnslemlestelse og likestilling.

Her viser Karl Olav leserommet:


På åpningen var både Alfredo Jaar og Amira Hass, som er en av de 22 kvinnene, tilstede.

Segrov Mortensen håper at mange finner anledning til å besøke utstillingen. Utstillingen varer frem til 15. februar 2015.

 

Utstilling - Sørlandet kunstmuseum
Lyskasterne er en sentral del av utstillingen.
(Foto: Janne Hammarsø)

Alfredo Jaar

  • Alfredo Jaar er kunstner, arkitekt og filmskaper.  Han er født i Santiago, Chile i 1956, og har vært bosatt i New York siden 1982.
  • Alfredo Jaars kunst kan beskrives som kompromissløs, innovativ og fengslende. Han er blant annet kjent for sine store installasjoner hvor han utforsker og problematiserer tema som krig, korrupsjon, sosial urettferdighet og skjevheter i den globale maktbalansen. Gjennom et kritisk og humanistisk verdenssyn kommenterer arbeidene hans verden i dag. Samtidig utfordres betrakteren på sin egen rolle og sitt eget ansvar i verdenssamfunnet.

 

Sørlandet kunstmuseum.
Utstillingen tar plass på Sørlandet kunstmuseum.
(Foto: Janne Hammarsø)