Kristiansands innspill til folkehelsen

- Man ser store forskjeller i folkehelsen ut fra utdannelse, tilknytning til arbeidslivet og lønnsnivå. Sosial utjevning er blant det viktigste vi må ta opp, sier Rasha Abdallah (SV) .

FOLKEHELSE: Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Tirsdag kommer Kristiansand kommune med sine innspill. Illustrasjon: www.regjeringen.no

 

Tirsdag klokken 14.00 er det møte i Helse- og sosialstyret. Da skal Kristiansand kommunes innspill til Folkehelsemeldingen legges frem.

Rasha Abdallah fra SV vektlegger tilrettelegging for blant annet idrettsarrangementer for barn, hvor familiers inntektsnivå ikke bør være noen hindring.

– Samfunnet må skape arenaer som ikke krever de store summene fra folk, og opplyse om hvordan man tar vare på helsen sin. Det må finnes tydelige tilbud, som gjør det enkelt for alle å delta i fritidsaktiviteter, sier hun.

Blant punktene som skal opp til diskusjon er hvordan man kan utjevne sosiale forskjeller, minske stigmatisering for allerede svake grupper, sammenhenger mellom psykisk og somatisk helse samt overvektproblematikken.

– En utfordring blir å peke på overvektproblematikken uten å skape stigmatisering. Jeg vil og trekke frem barn og unges bruk av data. Det er viktig å komme seg ut, sørge for mosjon og å tenke over hva man putter i seg. I tillegg trenger vi et større fokus på alkoholbruk og misbruk, vi må tørre å se konsekvensene av dette, sier Viggo Lütcherath (KRF), som selv arbeider som lege.

Regjeringens mål i Folkehelsemeldingen er at Norge skal være et av de tre landene i verden som har høyest levealder, og at befolkningen skal oppleve flere år med god helse og trivsel, samt reduserte sosiale helseforskjeller

– Vi vil få folk opp fra sofaen, og skape bevisstgjøring rundt helse. Det er på tide å komme seg ut og se den flotte naturen, sier Hans Otto Lund (H).

Han mener det vil komme mange gode innspill på møtet, og forteller at dette er et av satsingsområdene til Høyre i Kristiansand.