Rekordmange studenter til UiA

Siden UiA fikk universitetstatus har antall studenter steget med 37 prosent. Studiedirektør Bjørn Monstad tror UiAs gode rykte spiller en viktig rolle i utviklingen.

Universitetet i Agder opplever gode tider. (Foto: Arkiv)

 

– Vi har hatt en naturlig vekst de siste 5-6 årene og har nå passert 11 000 studenter ved UiA, forteller studiedirektør Bjørn Monstad.

Antall studenter ved UiA har skutt i været de siste årene.

Universitetet i Agder fikk status som universitet i 2007. Siden den gang har studentantallet steget med over 3000 personer. I fjor passerte UiA 10 000-grensen, men i år har tallet steget betraktelig og det er nå 11 032 registrerte studenter ved Universitetet. Dette kommer fram i ferske tall publisert av DBH – Database for høyere utdanning.

Naturlig vekst

Bjørn Monstad er ikke overrasket over den jevne stigningen de siste årene.

– Antall studenter på landsbasis har økt de siste årene og da er det normalt at også UiA får flere studenter. Vi har planlagt dette blant annet ved å legge til rette for flere grupperom, både i Kristiansand og Grimstad.

Monstad er positiv til utviklingen men er også realist i forhold til framtidig utvikling.

– Kullene som kommer fra videregående blir stadig mindre. Dermed er det naturlig at utviklingen vil flate ut, men vi tror vi kan klare å opprettholde andelen studenter i forhold til landsbasis.

Godt renomé

Bjørn Monstad tror søkertallene vil flate ut de neste årene. (foto: Arkiv)

– Tidligere undersøkelser viser at studentene ved UiA er godt fornøyde med utdanningen sin. Vi har fått et godt rykte, foklarer Monstad

«Kandidatundersøkelsen 2013» er blant undersøkelsene som presenterer gode tall for UiA. Dette var en undersøkelse som fokuserte på studentenes trivsel og læringsmiljø ved UiA og konkluderte med at 8 av 10 studenter var fornøyd med utdanningen sin på UiA. NOKUT’s studiebarometer har også vist positive tall for Kristiansand og Grimstad de siste årene.