Ga ekstra til kirkelig innsamling.

- Det er mange som har et godt forhold til kirken, og da tenker de at her vil de gi, sier Biskop Stein Reinertsen

 

For første gang på ni år ligger Kristiansand over landsgjennomsnittet i sitt bidrag til TV-aksjonen. Pengene går i år Kirkens Nødhjelps vannaksjon. Dette er et toppår for Kristiansand kommune. Innbyggerne i Kristiansand gav i år i gjennomsnitt 52,22 kr. Dette er over landsgjennomsnittet som ligger på 47,02 kr.

Kristiansand har siden 2006 alltid gitt mindre pr innbygger enn landsgjenomsnittet . Rekordåret frem til nå, var i 2007, da de samlet inn 238 millioner kroner til «Sammen for barn». Dette året ga den gjennomsnittlig innbygger i Norge 50,54 kroner.  I denne aksjonen gav kristiansandere 22,56 kroner per innbygger.

 

Kristiansand ligger midt i det som omtales som bibelbeltet, den kristne kyststripen. Når det var dags for en kristen organisasjon til å være mottaker av pengene fra årets TV-aksjon, viste innbyggerne i Kristiansand giverglede.

 

Om du vil se hvordan Kristiansand har bidratt til TV-aksjonen de siste årene, kan du se statistikk her; Kristiansand VS Norge