Klamydia øker for tredje år på rad

De siste tre årene har forekomsten av klamydia økt kraftig i Vest-Agder. En kvinnelig student (20) forteller hun har blitt smittet to ganger.

– Jeg tror klamydia har gått fra å være noe veldig flaut, til å bli helt vanlig. Flere av venninnene mine har hatt det og ingen synes det er ekkelt, forteller en kvinnelig student (20) i Kristiansand til Sørnett.

Hun har de siste året hatt klamydia to ganger.

 

Illustrasjonsfoto

 

Bruker mindre kondom enn svensker

De siste tre årene har klamydia økt med 12,7 prosent i Vest-Agder, det vil si en økning fra 606 tilfeller i 2011 til 683 tilfeller i 2013.

Helsestasjon for ungdom i Kristiansand testet 1.950 ungdommer for klamydia i fjor. Av disse fikk 250 stykker påvist klamydia.

Helsesøster og leder Kristin Holen av ungdomshelsetjenesten mener grunnen til økningen er sammensatt.

Det er flere som har det, og da er det flere som smitter andre. Hun forteller også at norsk ungdom er dårlige til å bruke kondom.

– Vi har ikke den samme tradisjonen med bruk av kondom som for eksempel i Sverige, der er de veldig flinke på dette, sier Holen.

Hun mener ungdommen må endre vaner for å få ned klamydiastatistikken.

– Unge voksne bør ta større ansvar for seg selv og partneren sin. Om klamydia-tilfellene vil øke de neste årene avhenger av om man treffer med tiltakene man setter i verk, sier Holen.

 

Helt vanlig nå til dags

Den 20 år gamle studenten sier at klamydia har blitt veldig vanlig. Det er noe man fort kan bli utsatt for om man ikke passer på, mener hun.

– Hvorfor tror du klamydia har blitt så vanlig?

– Jeg tror det er fordi folk vet mye mer om viruset, og at det bare skal en kur med antibiotika til for å bli kvitt det. Jeg vil tro ganske mange ungdom har opplevd at man glemmer prevensjon når man er «in the moment,»  eller rett og slett ikke gidder å ta fram kondomet, og da har det liksom blitt en litt allmenn ting at man kan få klamydia, sier studenten.

Hun forteller også at hun ikke ble sint, da hun fikk telefon fra den mannlige sex-partneren om at hun kanskje hadde blitt smittet.

– Jeg tok bare en tur til helsesøsteren og testet meg. Så fikk jeg antibiotika og etter noen uker var alt fint igjen, sier hun.

– Hvorfor tror du tallene øker?

– Fordi klamydia har blitt så vanlig og er lett å kurere, er det nok mange som ikke tenker det er så farlig å la kondomet ligge på hylla, sier hun.

 

Hilde Kløvstad ved Divisjon for Folkehelseinstituttet.

Jevn økning

På landsbasis topper Finnmark, Oslo og Troms statistikken for flest tilfeller av klamydia. Vest-Agder ligger på trettende plass av i alt nitten fylker, og hadde i 2013 hele 683 tilfeller av klamydia.

Selv om klamydia har hatt en oppgang på nesten 1.500 i 2013, som tilsier 6 prosent på landsbasis, forteller rådgiver Hilde Kløvstad ved Folkehelseinstituttet i Oslo at forekomsten av klamydia er stabilt høy.

– Det var en jevn økning i antall diagnostiserte klamydiatilfeller i flere år etter tusenårsskifte. Deretter har det flatet ut, gått litt ned og nå litt opp igjen, sier Kløvstad.

Hun sier også at resultatet avhenger av testaktiviteten i landet.

– Fjorårets økning i antall diagnostisere tilfeller følger økningen i antall testede. Hvor mye man finner henger derfor blant annet sammen med hvor mye man leter og hos hvem, forklarer rådgiveren.

Likevel er Kløvstad bekymret, og mener klamydiaforekomsten i Norge er for høy. Hun forteller at infeksjonen hos et fåtall av de som ikke får behandling kan føre til komplikasjoner, som blant annet problemer med å få barn.

– Jeg tror norsk ungdom har god kunnskap om klamydia, men det er fremdeles slik at kondombruken blant ungdom er for lav. Det er viktig å ta vare på egen og partners seksuelle helse, mener Kløvstad.

 

Harald Moi, forsker innen kjønnssykdommer.

Tror ikke på en økning

Norge eneste professor innen kjønnssykdommer, Harald Moi ved Universitetet i Oslo, mener det ikke er en oppgang innen tilfeller av klamydia. Han sier at man kan se en økning fordi flere personer har testet seg.

– Det er akkurat samme prosentantall positive blant de som tester seg i 2012 som i 2013, selv om man da fant en del flere.

Han er likevel enig i at det er dårlig kondombruk i Norge, og at vi har et altfor høyt antall klamydiaforekomster.

– Norge ligger i toppen blant de nordiske landene, bare Island ligger litt høyere. Finland derimot ligger ganske lavt, og har nesten halvparten så mye som i Norge.

Moi tror også at man vil kunne se en økning de neste årene, men at dette forekommer på grunn av økt testaktivitet.

– Øker man testaktiviteten og får behandlet flere, kommer det på sikt til å minske og da blir det mindre smittespredning.