Svovelkrav kan gi trailerboom på sørlandske veier

Et nytt EU-krav om lavere svovelutslipp fra skipsfarten, kan gi 100 000 nye vogntog på norske veier. E39 gjennom Vest-Agder vil bli hardt rammet.

Nytt EU-direktiv kan gi langt større vogntogtrafikk på Sørlandet. (Foto: NLF/Jon Terje Hellgren Hansen)

– Det kommer til å gå hardt ut over E39, forteller kommunikasjonsrådgiver Jo Vegard Aardal i Statens Vegvesen.

Belaster veinettet

Fra nyttår kan norske veier fylles opp med langt mer vogntogtrafikk enn tidligere. En analyse utført av Thema viser at det kan bli opptil 100 000 flere vogntog på norske veier i 2015 grunnet et nytt EU-direktiv. Administrerende direktør i Norges lastebileier-forbund, Geir A. Mo er klar over hva det innebærer.

– 100 000 vogntog tilsvarer 40 døgn med trafikk over Svinesund. Dermed vil det bli 13,5 måneder med trafikk presset inn i et år. Det er klart det vil gi utfordringer for det norske veinettet.

Svoveldirektivet

Det nye EU-kravet blir kalt «svoveldirektivet» og er et tiltak for å minske svovelutslipp fra skip i Østersjøen og Nordsjøen. Per dags dato er drivstoff med høyt svovelinnhold 40-50 prosent billigere enn drivstoff med lavt svovelinnhold. Det nye direktivet tvinger skipstrafikken over på dyrt drivstoff og vil dermed gi store økonomiske konsekvenser for norsk skipstransport. Themas undersøkelse viser at kostnaden for norsk sjøtransport kan være mellom fire og seks milliarder kroner og dermed vil det være mer lønnsomt med vogntogtransport.

Verst ut over E39

– Veinettet mellom Oslo og Kristiansand vil takle økt pågang, men E39 vest for Kristiansand har allerede lite å gå på. Strekningen mellom Kristiansand og Lyngdal vil bli hardt rammet, forteller Aardal til Sørnett.

Strekningen er preget av mange bakker og mye trafikk og det er allerede mye trøbbel med vogntog på strekningen. Dette gjelder spesielt vinterstid.

– Det vil selvfølgelig gi størst utfordringer om vinteren. Mange utenlandske vogntog får ofte trøbbel bare det ligger en centimeter med snø i bakkene, forklarer Aardal.

Statens Vegvesen prøver stadig å forbedre situasjonen og innfører et nytt tiltak denne vinteren.

– Tidligere har vi saltet glatte veier. Nå skal vi prøve et nytt system som skal både skal salte og børste veiene slik at vi får vekk mer snø.

Trenger utbygging

– Det ligger konkrete planer for å utbedre E39 helt fra Kristiansand til Trondheim, men en forbedring av E39 i Agder vil tidligst være ferdig i 2020, forteller Aardal.

I planene for ny E39 ligger blant annet firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. Geir A. Mo i lastebileier-forbundet mener utbedringen tar for lang tid.

– E39 på Sørlandet er et problemområdet. Hver vinter står det vogntog bom fast og skaper lange køer. Dette kan bli et kjempeproblem dersom vogntogtrafikken øker drastisk. Regjeringen bør få unnagjort veiutbyggingen så fort som mulig, sier Mo.