Enter the ad code for 468x60 ad spot

Får kritikk for luftkvalitetsmålinger

Av Malina Kirkeeide Send e-post til forfatteren - Publisert: 23. oktober, 2014

Kristiansand kommune får sterk kritikk for luftkvalitetsmålingene i byen.

I et brev fra Miljødirektoratet kommer det frem at Kristiansand ikke oppfyller de kravene miljøvernmyndighetene har til luftkvalitetsmålinger.

Miljødirektoratet har undersøkt kvaliteten på målingene ved Gartnerløkka, Stener Heyerdalsgate og Vestre Strandgate.

For Kristiansand kommune er resultatet nedslående: målingene er for dårlige.

Innen 20. november må Kristiansand kommune gi Miljødirektoratet beskjed om hvordan de vil få orden på luftkvalitetsmålingene.

I brevet gjør Miljødirektoratet det klar at kommunen kan bli ilagt tvangsmult hvis ikke innbyggerne ikke får sikker informasjon om luftkvaliteten i byen.

 

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand