Ønsker tidligere svømmeopplæring

Vidar Kleppe ønsker at Kristiansand skal bli best i Norge på svømmeopplæring.


Norske barn starter svømmeopplæringen i fjerde klasse på grunnskolen. Vidar Kleppe i Demokratene ønsker mer fokus på selvberging, førstehjelp og svømmeopplæring fra skolesystemet og politikere.

– Det er et stort problem i Norge, og sikkert i Kristiansand at elever har for dårlig svømmeopplæring. Derfor mener jeg det er et fornuftig initiativ å ta politisk å utfordre bystyret i Kristiansand, slik at Kristiansand på sikt, kan bli den beste byen i Norge på svømmeopplæring for barn og unge, sier Kleppe.

Støtter forslaget

Geir Lier, styreformann i Varodd Svømmeklubb, syns svømmeopplæring er et viktig tema og at det er bra at politikere tar tak i det.

– Det er fantastisk for unge å bli vandt med vannet tidligst mulig. Da forminsker vi drukningsulykker som er så tragisk og så unnødvendig, sier Lier.

Styreformannen håper at forslaget vil bli tatt godt i mot i bystyret.

– Jeg håper at politikeren som fremmer dette forslaget får med seg alle de andre politikerne, og satser på å gjøre Kristiansand til den fremste byen innen svømming, fortsetter Lier håpefullt.

Vidar Kleppe sin Interpellasjon til Ordføreren ang. tidligere svømmeopplæring

Forventer ikke motstand

Kleppe forventer at forslaget vil bli godt mottatt av politikerne i bystyret

– Jeg tror ikke jeg får noe motstand, da ville jeg blitt veldig overrasket. Det er så utrolig viktig at man er føre var, og at elevene lærer seg å svømme i tidlig alder. Vi har sett de siste årene at det har vært mange drukningsulykker som er helt unødvendig fordi de ikke har fått ordentlig svømmeopplæring.