Mulig brakkeløsning for elevene

På grunn av plassmangel må Ve skole på Tveit trolig bygge brakker til de nye elevene som kommer til høsten

Undervisningsinspektør ved Ve skole, Andreas Wangberg, forteller at skolen sannsynligvis tyr til brakkeløsninger for å få plass til høstens nye elever. I år er det 38 elever i førsteklasse, men nå har hele 63 kommende skoleelever fått tilbudt plass på skolen.

-I tillegg til å ansette en ny klasseforstander, er det trolig at vi må bygge brakker for elevene som kommer, sier Wangberg. På sikt må vi jobbe med Kristiansand oppvekst for å håndtere økningen i elevantall skikkelig, forteller han videre.

 

Undervisningsinspektør Andreas Wangberg.

Kommer barn i området til å måtte flytte på grunn av plassmangel?

–          Vi kan garantere at alle fortsatt har mulighet til å gå på Ve skole.

I følge leder for skolens FAU, Jørn Christian Simonsen, har ikke saken blitt tatt opp på møtene ennå.

Svein Tore Kvernes, seniorrådgiver/stedfortreder i oppvekstsektoren i Kristiansand kommune forteller at mulighetene skal vurderes.- Ve skole er den største utfordringen når det kommer til plassmangel. Brakker er en løsning, men vi skal se om man kan utnytte plassen på skolen først, sier Kvernes.

Kvernes forteller videre at til tross for det store oppsvinget i antall elevene i Kristiansand, har skolene stort sett kapasitet til å imøtekomme høstens førsteklassinger.

– Om mange elever ikke får plass på sine nærmeste skoler vites ikke ennå.  Foreldrene holder fortsatt på å takke ja til skolene som tilbys for barna, så den oversikten har vi ikke, opplyser Kvernes.